Jste naším novým zákazníkem a už jste se naučili německy? Nebo chcete zjistit vhodnou jazykovou úroveň pro svůj kurz? Udělejte si náš bezplatný rozřazovací testu.

k rozřazovacímu testu

Prohlášení O Ochraně Osobních Dat

Österreich Institut GmbH, Garnisongasse 3/9, 1090 Vídeň (dále jen „Österreich Institut“ nebo „my“), jako provozovatel webových stránek „www.oesterreichinstitut.com“ (dále jen „webové stránky“), je správcem osobních údajů uživatelů (dále jen „vy“) webových stránek ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prohlášení o ochraně údajů a souhlasu společnosti Österreich Institut GmbH

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Naše webové stránky můžete navštěvovat a využívat některé naše internetové služby, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Při každém přístupu na webovou stránku webový server pouze automaticky ukládá údaje o přístupu do tzv. protokolových souborů serveru, které jsou automaticky sdělovány vaším prohlížečem, jako je název požadovaného souboru, poslední navštívená webová stránka, datum a čas přístupu, použitý prohlížeč, množství přenesených dat, IP adresa, žádající poskytovatel atd. V rámci zpracování v našem zastoupení nám služby hostování a zobrazování webových stránek poskytuje poskytovatel, který je třetí stranou. Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

V rámci zpracování objednávek používáme síť pro doručování obsahu (dále jen „CDN“), kdy jsou webové stránky doručovány prostřednictvím webových serverů poskytovatele CDN, který pro nás pracuje. Přístupové údaje jsou odpovídajícím způsobem shromažďovány také na webových serverech poskytovatele.

Veškeré přístupové údaje se ukládají po dobu 7 dnů. Tyto údaje jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webových stránek a analýzy chyb. Využití poskytovatele CDN, stejně jako zde popsaný postup, slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vyváženosti zájmů, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR při správné prezentaci naší nabídky.


SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SMLUV

Osobní údaje shromažďujeme, když nám je poskytnete při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), při registraci uživatelského účtu nebo při rezervaci, například při rezervaci kurzu nebo zkoušky. Které údaje jsou podrobně shromažďovány a které informace jsou povinné a které dobrovolné, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

V těchto případech shromažďujeme a zpracováváme údaje, které nám poskytnete, abychom mohli splnit příslušnou smlouvu, např. abychom mohli provést rozřazovací test do jazykových kurzů nebo jazykový kurz včetně následné zkoušky, a také abychom mohli zpracovat vaše dotazy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud jste v této souvislosti výslovně souhlasili se zpracováním zvláštních kategorií údajů v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, budeme vaše zdravotní údaje (např. alergie) shromažďovat výhradně za účelem, který vám byl sdělen při udělení souhlasu.

Po ukončení příslušné smlouvy nebo vymazání vašeho uživatelského účtu budou vaše údaje zablokovány pro další použití a vymazány po uplynutí lhůt pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva. Pokud se na jednotlivé údaje nevztahuje povinnost uchovávání podle daňového nebo obchodního práva, budou tyto údaje vymazány ihned po zpracování příslušné smlouvy. Vše ostatní platí pouze v případě, že jste výslovně souhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme níže.

Předávání údajů za účelem zpracování smlouvy

V rámci procesu rezervace kurzů a zkoušek jsou vaše osobní údaje zpracovávány v našem centrálním systému pro správu jazykových kurzů, ke kterému mají zpravidla přístup i další rakouské instituty. Děje se tak za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a za účelem ochrany našich oprávněných zájmů na platných informacích a správné evidenci údajů pro rezervace kurzů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, dohodli jsme se s příslušnými rakouskými instituty na standardních doložkách EU o ochraně údajů jako na vhodné záruce ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR pro ochranu údajů.

Za účelem plnění smlouvy při objednávce výukových materiálů předáváme vaše údaje společnosti pověřené dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží nebo poskytnutí objednaných služeb.

V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si v procesu objednávky vyberete, předáme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci pověřené platbou a případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb nebo vybrané platební službě za účelem zpracování plateb. V některých případech shromažďují tyto údaje také sami vybraní poskytovatelé platebních služeb, pokud si u nich vytvoříte účet. V takovém případě se musíte během procesu objednávky přihlásit k poskytovateli platebních služeb svými přístupovými údaji. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Při provádění rezervací v našem internetovém obchodě jsou zadané platební údaje odesílány přímo poskytovateli platebních služeb. K těmto údajům nemáme v žádném okamžiku přístup.

Pokud poskytovatel platebních služeb zpracovává vaše osobní údaje za účelem zpracování plateb, např. při zpracování plateb kreditní kartou, poskytneme vám jako správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR informace, které vám poskytovatel platebních služeb musí poskytnout v souladu s čl. 13, 14 GDPR.

V rámci plnění našich smluv s vámi, např. o poskytování jazykových kurzů, někdy předáváme vaše údaje poskytovatelům služeb, kteří je zpracovávají naším jménem a v rámci existující smlouvy o zpracování objednávky mezi Österreich Institut a příslušným poskytovatelem služeb. Takovým poskytovatelem služeb může být například poskytovatel softwaru, který Österreich Institut používá ke zpracování zakázek.


REGISTRACE

Pokud chcete zanechat komentář nebo příspěvek, vyměňovat si informace s ostatními uživateli, účastnit se online kurzů, používat výukové platformy, nakupovat produkty v online obchodě, půjčovat si digitální média, rezervovat si kurzy nebo zkoušky nebo využívat naše online služby pro referenční knihovny (vyhledávání nebo rezervace knih, prodlužování knih atd.), musíte se zaregistrovat a vytvořit si „účet Österreich Institut“. Pro registraci zpracováváme vaše přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), které můžete použít pro přístup k personalizovaným nabídkám Österreich Institut, váš souhlas, vaši zemi a preferovaný jazyk.   

Vámi vytvořené osobní údaje a obsah

V rámci vytvoření účtu Österreich Institut jsou jako povinné údaje poskytovány pouze ty údaje, které nezbytně potřebujeme pro realizaci našich nabídek nebo pro existující smluvní vztah s vámi.

 Vámi poskytnuté údaje shromažďujeme a zpracováváme v rámci smluvního zpracování této uživatelské smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 • zkontrolovat svou žádost o zřízení účtu Österreich Institut -účet
 • poskytovat bezplatné služby, kterých se účastníte (blogy, fóra, funkce komentářů, sebeprezentace, komunity, chaty atd.).
 • plnění našich povinností vyplývajících ze smluv, které s vámi máme (poskytování online kurzů, výukové platformy a digitálních médií v rámci výpůjčních služeb, dodávání produktů z webového obchodu a realizace kurzů a zkoušek, smlouvy o výpůjčce v knihovně).

Dobrovolně můžete poskytnout další informace o sobě a zveřejnit obsah (tzv. uživatelský obsah), jako je vaše fotografie, texty ve formě příspěvků na blogu nebo fóru, diskusní příspěvky atd. Které údaje jsou podrobně shromažďovány a které informace jsou povinné a které dobrovolné, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Personalizovaný marketing

Pro marketingové účely používáme také údaje, které jste uvedli ve svém uživatelském účtu, abychom vám osobně přizpůsobili naše webové stránky a internetové nabídky, např. osobní domovskou stránku a profilovou oblast, ve které vám předkládáme vhodné nabídky. Slouží to k zajištění našich převažujících oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich nabídek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.    

Zveřejnění dat

Některá data, která zanecháte prostřednictvím svého účtu Österreich Institut, jsou viditelná pro ostatní uživatele. Jedná se například o vaše jméno nebo uživatelské jméno, vaše příspěvky včetně data a času vytvoření, vaše členství ve skupinách, seznamy učení, vaše soubory, váš online status, vaše hodnocení, dobu trvání vašeho členství, vaše pohlaví. Zveřejnění údajů je nutné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, abychom vám mohli poskytovat smluvně dohodnuté funkce naší platformy.

 

Správce: uvnitř

Instruktoři

ostatní uživatelé

Křestní jméno

Příjmení

Pohlaví

Přihlašovací jméno

E-mailová adresa

Telefonní číslo

adresa

Datum narození

Místo narození

Země narození

Státní příslušnost

Profilový obrázek

Aktivity ve vaší skupině

Členství ve skupinách

✓ = viditelný

✕ = není vidět

Výměna dat mezi naším systémem pro správu jazykových kurzů a vaším účtem Österreich Institut

Aby naše správa kurzů a zkoušek mohla zobrazit informace a výsledky obsažené ve vašem účtu Österreich Institut, dochází k výměně dat (tzv. párování) mezi naším softwarem pro správu kurzů a zkoušek a vaším účtem Österreich Institut. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na propojení záznamů údajů v rámci vyvážení zájmů, abychom vám mohli poskytnout standardizovanou správu kmenových údajů a přehled o kurzech a zkouškách, které jste si objednali na našich webových stránkách.

E-learning

Pro e-learningový program a online kurzy se používají nástroje společnosti Zoom Video Communications, Inc (55 Almaden Blvd Suite 600, San Jose, CA 95113, USA) a Moodle.

Používání aplikace Zoom je předpokladem účasti v online kurzu. Zásady ochrany osobních údajů společnosti najdete zde: https://explore.zoom.us/de/privacy/.

Když používáte výukovou platformu Moodle, shromažďujeme osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server a které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit výukovou platformu Moodle a zajistit její stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR):

 • Datum a čas dotazu
 • IP adresa
 • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (přístupová adresa konkrétní stránky Moodlu)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • Rozsah přenášených dat (v bytech)
 • Adresa „Referer“, je-li k dispozici
 • Typ prohlížeče
 • Operační systém a software jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Ukládání výše uvedených údajů do tzv. serverových log souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti výukové platformy Moodle a slouží také k optimalizaci výukové platformy Moodle a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Soubory protokolu serveru jsou po 52 dnech vymazány. Shromažďování údajů pro poskytování výukové platformy Moodle a jejich ukládání do protokolových souborů serveru je naprosto nezbytné pro provoz výukové platformy Moodle. Uživatel nemá možnost vznést námitku.

Kromě výše uvedených údajů se při přihlášení do výukové platformy Moodle ukládá do vašeho počítače také soubor cookie relace (právním základem pro jeho použití je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Soubor cookie je textový soubor, který se vytvoří a uloží na váš pevný disk při návštěvě výukové platformy Moodle. Když se pohybujete v rámci výukové platformy Moodle, obdržený soubor cookie je prohlížečem webové stránky odeslán zpět na server. To umožňuje serveru rozpoznat vás a poskytnout vám váš osobní obsah platformy Moodle. Soubory cookie relace se automaticky vymažou po odhlášení ze systému Moodle nebo po zavření prohlížeče.

Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů ani k přenosu virů do počítače. Používání souborů cookie na vzdělávací platformě Moodle můžete v zásadě omezit nebo deaktivovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Pokyny, jak to provést, vám poskytne funkce nápovědy vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud soubory cookie deaktivujete, je možné, že již nebudete moci vzdělávací platformu Moodle používat.

Výuková platforma Moodle používá funkce JavaScriptu. Používání výukové platformy Moodle s deaktivovaným JavaScriptem není nemožné, ale není podporováno a může vyvolat neočekávané poruchy nebo chyby zobrazení.

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. TLS) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Zrušení

Účet vytvořený v rámci rezervace v internetovém obchodě bude trvale zachován, pokud nepožádáte o jeho vymazání. Vymazání vašeho účtu Österreich Institut a údajů, které jste na něm zanechali, je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou kontaktní možnost.   


NÁSTROJE GOOGLE

Google reCAPTCHA

V některých formulářích na těchto webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA, která chrání před zneužitím našich webových formulářů a spamem. Tato služba kontrolou ručního zadání zabraňuje automatizovanému softwaru (tzv. botům) provádět na webových stránkách zneužívající činnosti. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na ochraně našich webových stránek před zneužitím a na bezproblémové prezentaci naší online prezentace, které převažují v rámci vyváženosti zájmů.

Google reCAPTCHA je služba poskytovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud jsou informace přenášeny na servery společnosti Google v USA a tam ukládány, dohodli jsme se se společností Google LLC na standardních doložkách o ochraně údajů, které za tímto účelem vydala Evropská komise, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů při přenosu vašich údajů do třetí země. Kopii této dohody můžete na požádání získat u nás. K tomuto účelu použijte níže uvedené kontaktní údaje.

Google reCAPTCHA používá kód vložený do webové stránky, takzvaný JavaScript, jako součást ověřovacích metod, které umožňují analyzovat vaše používání webové stránky, například soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání těchto webových stránek, včetně vaší IP adresy, se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Kromě toho jsou další soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči službami společnosti Google analyzovány službou Google reCAPTCHA.

Ze vstupních polí příslušného formuláře nejsou čteny ani ukládány žádné osobní údaje. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese www.google.com/policies/privacy/.

Shromažďování údajů generovaných JavaScriptem nebo souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit tím, že v nastavení svého prohlížeče zabráníte spuštění JavaScriptu nebo nastavení souborů cookie. Upozorňujeme, že tím může být omezena funkčnost našich webových stránek pro vaše použití.

Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme integraci Map Google pro vizualizaci geografických informací. Ukládání souborů cookie Google Maps a používání tohoto analytického nástroje probíhá po udělení příslušného souhlasu a zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. V souladu s
podmínkami používání služby Google (k 31. březnu 2020) vám službu Mapy Google poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku. Pokud máte obvyklé bydliště v jiné zemi, službu Mapy Google vám místo toho poskytuje společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a možnostech nastavení naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy.    


SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Poštovní reklama

Vyhrazujeme si právo použít vaše jméno, příjmení a poštovní adresu pro naše vlastní reklamní účely, např. abychom vám mohli zasílat zajímavé nabídky a informace o našich produktech poštou. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů, které v rámci vyváženosti zájmů převažují, v rámci propagačního přístupu k našim zákazníkům v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Proti uchovávání a používání vašich údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na adresu office@oei.org.

E-mailový zpravodaj

Newsletter je zasílán prostřednictvím externího poskytovatele služeb „Mailchimp“. Pokud se přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů, použijeme k tomu potřebné nebo vámi samostatně poskytnuté údaje k pravidelnému zasílání e-mailového newsletteru, ke kterému jste se přihlásili. E-mailové newslettery jsou zasílány na základě vašeho samostatného výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Z bezpečnostních důvodů používáme tzv. double opt-in postup: Newsletter vám zašleme e-mailem pouze v případě, že jste předtím potvrdili svou registraci k zasílání newsletteru. Za tímto účelem vám zašleme e-mail, v němž potvrdíte přihlášení k odběru prostřednictvím odkazu v něm obsaženého. Tím je zajištěno, že se k odběru newsletteru můžete přihlásit pouze vy jako vlastník poskytnuté e-mailové adresy.

Následující ustanovení platí také pro rozesílání e-mailového zpravodaje pomocí poskytovatele rozesílacích služeb „Mailchimp“:
Rozesílání newsletteru probíhá prostřednictvím poskytovatele rozesílací služby „Mailchimp“.
„Mailchimp“, platformy pro rozesílání newsletterů amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Ustanovení o ochraně údajů poskytovatele zasílatelských služeb si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/.Der Poskytovatel zasílatelských služeb je využíván na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR a smlouvy o zpracování objednávky podle čl. 28 odst. 1 GDPR.
Poskytovatel zasílatelských služeb může údaje příjemců používat v pseudonymní podobě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. k technické optimalizaci rozesílání a prezentace newsletteru nebo pro statistické účely. Poskytovatel rozesílacích služeb však
údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.
Newsletter obsahuje takzvaný „web-beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který je načten z našeho serveru při otevření newsletteru, nebo pokud využíváme poskytovatele mailingových služeb, z jeho serveru. V rámci tohoto načítání se nejprve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas načtení.
Tyto informace se používají k technickému zdokonalení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě místa načtení (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Statistické průzkumy zahrnují také zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletterů. Není však ani naší snahou, ani snahou poskytovatele mailingových služeb, pokud je využíván, sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám slouží mnohem více k tomu, abychom rozpoznali čtenářské návyky našich uživatelů obecně, tj. anonymně, a přizpůsobili jim náš obsah, případně jim zasílali jiný obsah podle zájmů našich uživatelů. Samostatné zrušení měření výkonu bohužel není možné, v takovém případě je nutné zrušit celý odběr newsletteru.
Newsletter a s ním spojené měření výkonu jsou zasílány na základě souhlasu příjemce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR nebo, pokud souhlas není vyžadován, na základě našich oprávněných zájmů v oblasti přímého marketingu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.
Zaznamenání registračního procesu je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme zájem na používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému pro zasílání newsletterů, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak očekáváním uživatelů a zároveň nám umožňuje poskytnout důkaz o souhlasu.     


COOKIES

Na různých stránkách používáme takzvané soubory cookie, abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení.

Některé z námi používaných souborů cookie se na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, opět vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě a v případě potřeby vám umožnit automatické přihlášení (tzv. trvalé soubory cookie). Pokud například aktivujete možnost „Zůstat přihlášen“ zaškrtnutím políčka při přihlašování na www.oesterreichinstitut.com, bude nastaven soubor cookie, který nám umožní rozpoznat vás, když během určité doby navštívíte webové stránky www.oesterreichinstitut.com.

Dobu trvání trvalých souborů cookie můžete zobrazit prostřednictvím svého prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijímat, nebo zda chcete přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete nastavení souborů cookie změnit.

Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě našeho oprávněného zájmu na technicky bezchybném a optimalizovaném poskytování našich služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Shromažďování údajů uložených na základě souborů cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) můžete zabránit deaktivací příslušných kategorií a služeb v nastavení ochrany osobních údajů.


WEBANALÝZA

Google(Universal) Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko; „Google“.
Zpracování osobních údajů uživatele pomocí služby Google Analytics nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při surfování. Analýzou získaných údajů jsme schopni sestavit informace, úroveň používání a funkčnost webových stránek. To nám pomáhá neustále zlepšovat vlastní webové stránky, jejich obsah a uživatelskou přívětivost.
Ukládání souborů cookie Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje probíhá s příslušným souhlasem a zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek, jako jsou soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách se IP adresa před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Údaje shromážděné v této souvislosti budou po ukončení účelu a používání služby Google Analytics z naší strany vymazány.  

V souvislosti s používáním služby Google (Universal) Analytics používáme na našich webových stránkách službu Google Tag Manager.

Pomocí služby Google Tag Manager spravujeme takzvané „tagy“, které jsme integrovali na naše webové stránky. Tagy jsou malé prvky kódu, které lze použít k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, k zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních kanálů, k používání remarketingu a cílení a k testování a optimalizaci webových stránek. Při použití značek se na vašem koncovém zařízení neukládají žádná data.

Tyto značky používáme výhradně v souvislosti s analýzou webových stránek pomocí služby Google (Universal) Analytics, tj. abychom mohli ještě přesněji analyzovat a optimalizovat vaše používání našich webových stránek.

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
V rámci služby Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.
Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Ukládání „konverzních souborů cookie“ a používání tohoto nástroje pro sledování se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR za předpokladu, že byl udělen odpovídající souhlas; souhlas lze kdykoli odvolat.

Remarketing v Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, které se používají pro různá zařízení. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou na základě zájmů zobrazovat personalizovaná reklamní sdělení, která vám byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).
Pokud jste k tomu dali souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou stejná personalizovaná reklamní sdělení zobrazovat
na každém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google. Na podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID uživatelů s ověřením Google, která jsou dočasně propojena s našimi údaji služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet cílové skupiny pro reklamu napříč zařízeními.
Shromážděné údaje jsou shrnuty ve vašem účtu Google výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitku), je shromažďování a zpracování údajů založeno na vašem souhlasu s ukládáním souborů cookie na našich webových stránkách (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Microsoft Clarity

Spolupracujeme se společností Microsoft Clarity, abychom zachytili, jak používáte naše webové stránky a jak s nimi komunikujete, a to prostřednictvím behaviorálních metrik, heatmap a přehrávání relací, abychom mohli zlepšovat a prodávat naše produkty/služby. Údaje o používání webových stránek jsou zachycovány pomocí souborů cookie první a třetí strany a dalších sledovacích technologií, které slouží k určení oblíbenosti produktů/služeb a online aktivit. Kromě toho tyto informace používáme pro optimalizaci webu, účely podvodů/bezpečnosti a reklamu. Další informace o tom, jak společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše údaje, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Používání sociálních pluginů a widgetů z Facebooku, X-u, Instagramu a kontaktů pomocí řešení Shariff.

Na našich webových stránkách se používají sociální tlačítka a widgety ze sociálních sítí.

Abychom zvýšili ochranu vašich údajů při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka a widgety integrovány do stránky bez omezení, ale pouze pomocí HTML odkazu. Tato integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku našich webových stránek obsahující taková tlačítka nedojde k žádnému spojení se servery poskytovatele příslušné sociální sítě.

Pokud na některé z tlačítek kliknete, otevře se nové okno prohlížeče a vyvolá stránku příslušného poskytovatele služby, kde můžete (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů) např. stisknout tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů poskytovateli na jejich stránkách, jakož i možnost kontaktu a vaše práva a možnosti nastavení v tomto ohledu za účelem ochrany vašeho soukromí naleznete v oznámeních poskytovatelů o ochraně osobních údajů.

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388
https://x.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu

Vkládání a zobrazování obsahu sociálních médií, jako je X, Instagram, Facebook a další.

Obsah (příspěvky, komentáře a/nebo kanály) z X, Instagramu a Facebooku se může zobrazovat na našich webových stránkách, zejména v kontextu článků Rakouského institutu, pomocí sociálních pluginů.

Kromě toho může být pomocí sociálních pluginů zobrazován obsah z jiných sociálních sítí (např. Spotify a Soundcloud). Prostřednictvím sociálních pluginů lze navázat přímé spojení se servery příslušné sítě, což vede k přenosu dat poskytovateli. To může zahrnovat zejména následující údaje:

 • Navštívené webové stránky
 • Informace o prohlížeči
 • Informace o operačním systému
 • IP adresa

K použití obsahu dochází po udělení příslušného souhlasu a výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.   

Zásuvné moduly pro videa YouTube a Vimeo

Obsah třetích stran je na těchto webových stránkách integrován prostřednictvím služeb YouTube a Vimeo za účelem interaktivity našeho obsahu.

Provozovatelem YouTube je společnost Google Ireland Limited, která byla založena a je provozována podle irského práva se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. („Google“).

Vimeo provozuje společnost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Za účelem zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek jsou zásuvné moduly integrovány do stránky takovým způsobem, že je lze aktivovat pouze s vaším souhlasem. Tato integrace zajišťuje, že při návštěvě stránky našich webových stránek obsahující tyto pluginy nedojde k navázání spojení se servery příslušné sociální sítě. Pouze při aktivaci zásuvných modulů naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery příslušné sociální sítě.

Obsah příslušného pluginu je pak příslušným poskytovatelem přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Integrací zásuvných modulů získávají poskytovatelé informaci, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte profil u příslušného poskytovatele nebo nejste právě přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server příslušného poskytovatele (případně v USA) a tam jsou uloženy.

Pokud s pluginy komunikujete, například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“, jsou příslušné informace rovněž přenášeny přímo na server poskytovatele a tam uloženy.

Rozšířené nastavení ochrany údajů je aktivováno pro videa YouTube, která jsou integrována na našich webových stránkách. To znamená, že YouTube neshromažďuje a neukládá žádné informace od návštěvníků webových stránek, pokud si video nepřehrají.

Nástroj pro sledování Google Analytics je automaticky integrován do videí z Vimeo, která jsou vložena na našich stránkách. Na výsledky analýzy shromážděné tímto nástrojem nemáme žádný vliv a nemůžeme je zobrazit. Kromě toho jsou návštěvníkům webových stránek prostřednictvím vložených videí Vimeo nastaveny webové majáky, pokud jsou aktivovány. Použití se provádí po příslušném souhlasu a výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v oznámeních poskytovatelů o ochraně osobních údajů:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Naše online přítomnost v sociálních médiích

Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách slouží ke zlepšení aktivní komunikace s našimi zákazníky a zainteresovanými stranami. Poskytujeme zde informace o našich produktech.

Při návštěvě naší online prezentace na sociálních sítích mohou být vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Tyto údaje se používají k vytváření tzv. uživatelských profilů s použitím pseudonymů. Ty mohou být použity například k umístění reklam v rámci platforem i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se do vašeho zařízení obvykle ukládají soubory cookie. V těchto souborech cookie se ukládá chování návštěvníků a zájmy uživatelů. Použití probíhá po odpovídajícím souhlasu a výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud mají výše uvedené platformy sociálních médií sídlo v USA, platí následující: Zpracování údajů se provádí na základě standardních smluvních doložek.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Monitorování sociálních médií

Rakouský institut vyhodnocuje příspěvky zveřejněné na sociálních médiích mimo www.oesterreichinstitut.com a údaje o výkonnosti sociálních médií za účelem zlepšení kvality a dalšího rozvoje nabízeného obsahu, optimalizace marketingových aktivit a identifikace potenciálních rizik (např. politických krizí nebo komunikačních krizí ovlivňujících Rakouský institut nebo následků přírodních událostí). K tomuto účelu se používá nástroj pro naslouchání a analýzu sociálních médií Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Akce, které provádíte ve službách sociálních médií, a informace, které poskytujete prostřednictvím příslušných profilů, včetně fór, blogů a online zpravodajských stránek,
jsou zaznamenávány a analyzovány. Zpracovávány jsou pouze veřejně přístupné informace, které mohou zahrnovat i individuální citace nebo osobní údaje, jako je vaše uživatelské jméno. Vyhodnocování slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, při optimalizaci našich nabídek, jakož i informací a včasných indikací možných politických nebo přírodních rizik.
Osobní údaje jsou zpracovávány převážně v souhrnné podobě a za účelem dosažení výše uvedených účelů. Osobní údaje jednotlivých subjektů údajů nejsou zpracovávány záměrně, v průběhu zpracování jsou z velké části anonymizovány a údaje samozřejmě nejsou využívány k vytváření individuálních uživatelských profilů. Je však možné, že jednotlivé citace jsou zaznamenány a interně použity k popisu konkrétní marketingové aktivity Österreich Institutu. 


ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM .

Předávání údajů rakouským institucím

Po zřízení účtu Österreich Institut budou mít k údajům uloženým na vašem účtu přístup správci příslušného Österreich Institut v zahraničí. Zpracování údajů, ke kterému v této souvislosti dochází, slouží k administrativnímu zpracování uživatelských údajů, např. k opravě/blokování/vymazání nebo přidělení rolí a oprávnění v systému. Právním základem je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Kromě toho slouží k zajištění našich oprávněných zájmů na platných informacích a opravě záznamů údajů v našem systému podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Na druhou stranu mohou být údaje uživatelů (v anonymizované podobě) použity ke zlepšení našich webových stránek. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na optimalizaci naší nabídky, které převažují nad našimi zájmy.

Pokud jsou osobní údaje předávány rakouské instituci ve třetí zemi a neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR, je předávání údajů prováděno na základě standardních doložek o ochraně údajů vydaných Evropskou komisí jako vhodných záruk podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Kopie standardních doložek EU o ochraně osobních údajů naleznete na internetových stránkách Evropské komise na adrese https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_de

V případě, že budete vyloučeni ze zkoušky Rakouského institutu z některého z důvodů uvedených v doložce a Rakouský institut vám následně uloží blokaci skládání zkoušek v rámci portfolia zkoušek Rakouského institutu po celém světě, budou vaše údaje předány zkušebním centrům Rakouského jazykového diplomu (ÖSD) po celém světě za účelem vymáhání tohoto opatření (kontrola dodržování uložené blokace zkoušek) a tam budou za tímto účelem zpracovány. Děje se tak na základě zpracování společné smlouvy o zajištění zkoušky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud jsou v této souvislosti zpracovávány osobní údaje v zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, děje se tak rovněž na základě nezbytnosti předání pro plnění této smlouvy.

Přenos dat do ÖSD

Pro účely kontroly pravosti a vydávání náhradních osvědčení se údaje o zkouškách, které jste vykonali, uchovávají a používají v centrálním archivu zkoušek (po dobu maximálně 5 let). Děje se tak na základě plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.


ZABEZPEČENÍ DAT

Používáme technická a organizační opatření k zabezpečení našich webových stránek a dalších systémů proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami, například šifrování SSL při vytváření účtu Österreich Institut nebo při pozdějším přihlašování.


VAŠE PRÁVA A JAK NÁS KONTAKTOVAT

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • v souladu s čl. 15 GDPR právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku;
 • v souladu s čl. 16 GDPR právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • v souladu s čl. 17 GDPR právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které jsme uložili, pokud jejich další zpracování není nezbytné.
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • splnění zákonné povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 •  v souladu s čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud
  • zpochybňujete správnost údajů;
  • zpracování je protiprávní, ale vy vznesete námitku proti jeho výmazu;
  • údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 • v souladu s čl. 20 GDPR právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo právo požádat o jejich předání jinému správci;
 • v souladu s čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení zpracování nebo výmazu údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů a práva na přenositelnost údajů, obraťte se na:

Österreich Institut GmbH
Garnisongasse 3/9
1090 Vídeň
Rakousko
office@oei.org


Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které mají v rámci vyvažování zájmů přednost, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody týkající se vaší konkrétní situace.

Po uplatnění práva vznést námitku nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud zpracování probíhá pro účely přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Nápověda / Přístupnost

Struktura stránek, navigační a orientační pomůcky

Aby byl obsah co nejpřístupnější, dodržuje většina stránek jednotnou strukturu. Navigace obsahuje následující popisky pro skok na jednotlivé sekce stránky:

 • Přejít na navigaci (klávesa Tab)
 • Skok na textový obsah (klávesa Tab)
 • Skok na odkaz v textovém bloku (klávesa Tab)
 • Posouvání (klávesy se šipkami)


Všechny odkazy jsou dostupné pomocí klávesy Tab a aktivují se klávesou enter.

Výběr jazyka je dostupný pomocí klávesy Tab. Můžete přepnout na příslušný jiný jazyk.

Hlavní navigace obsahuje rozbalovací nabídku. K hlavním položkám se lze dostat pomocí klávesy Tab, podnabídku lze otevřít klávesou enter, pak se lze pohybovat dále pomocí klávesy Tab nebo v podnabídce.

Na rozkládací texty (např. oblast umístění) se dostanete pomocí klávesy Tab a rozkliknete je klávesou enter.

Na zápatí i na kontaktní formulář v něm obsažený se lze rovněž dostat pomocí klávesy Tab, abyste se v případě dotazů mohli na nás obrátit.

Možnost vyhledávání

Vyhledávání nabízí fulltextové vyhledávání v obsahu webových stránek a v dokumentech. Vyhledávání, na které se dostanete přes funkci vyhledávání v prohlížeči stisknutím kombinace kláves „Ctrl+F“, se otevře v malém dodatečném okně, do kterého lze ihned zadat hledaný výraz; stisknutím klávesy Enter se vyhledávání spustí. Klávesou Enter lze nalezené výrazy prohledávat. Vyhledávací okno lze zavřít klávesou „Esc“.

Škálovatelné rozložení

Webové stránky jsou navrženy jako kompatibilní s mobilními zařízeními a se silným škálování. Obsah se odpovídajícím způsobem přizpůsobuje různým šířkám oken. Při škálování v prohlížečích stolních počítačů obnovte webové stránky po nastavení požadovaného měřítka (zoomu).

Obsah – jazyk, odkazy, dokumenty

Jazykové značky a jazyk

Výchozí jazyk je nastaven pro každou webovou stránku. V rámci webové stránky se snažíme odpovídajícím způsobem označit všechny textové pasáže v jiných jazycích.

Chování odkazů

Všechny odkazy se otevírají ve stejném okně a nejsou explicitně označeny.

Standardy WCAG

Österreich Institut GmbH usiluje o to, aby jeho webové stránky byly použitelné pro všechny lidi, a to neustálým zlepšováním požadavků Směrnice pro přístupnost webového obsahu 2.1 úrovně A/AA (WCAG 2.1 A/AA). Usilujeme o to, aby naše webové stránky byly pro všechny rovnocenným zážitkem.

Kontakt a podpora v oblasti přístupnosti

Pokud máte s používáním webových stránek potíže, napište nám na adresu office@oei.org a nezapomeňte uvést, o jaké webové stránky se jedná, abychom je pro vás mohli zpřístupnit.