Jesteś nowym klientem, ale uczyłeś się już języka niemieckiego? Koniecznie wypełnij nasz bezpłatny test poziomujący, abyśmy mogli przyporządkować Cię do właściwej grupy.

do testu kwalifikacyjnego

Ochrona danych

Österreich Institut GmbH, Garnisongasse 3/9, 1090 Wiedeń („Österreich Institut” lub „my”), jako operator strony internetowej www.oesterreichinstitut.com („strona internetowa”), jest administratorem danych osobowych użytkowników („użytkownik”) strony internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Inhalt

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik może odwiedzać naszą witrynę internetową i korzystać z niektórych naszych usług internetowych bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, serwer internetowy automatycznie zapisuje dane dostępu w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są automatycznie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika, takie jak nazwa żądanego pliku, ostatnio odwiedzana strona internetowa, data i godzina dostępu, używana przeglądarka, ilość przesłanych danych, adres IP, dostawca żądający itp. W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca świadczy nam usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Ten dostawca usług znajduje się w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Korzystamy z sieci dostarczania treści („CDN”), w której strona internetowa jest dostarczana za pośrednictwem serwerów internetowych dostawcy CDN, który pracuje dla nas w ramach przetwarzania zamówień. Dane dostępu są również odpowiednio gromadzone na serwerach internetowych dostawcy.

Wszystkie dane dostępu są przechowywane przez okres 7 dni. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania strony internetowej i analizy błędów. Korzystanie z usług dostawcy CDN, jak również opisana tutaj procedura, służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawidłowej prezentacji naszej oferty.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH DO PRZETWARZANIA UMÓW

Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik przekazuje je nam podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail), podczas rejestracji konta użytkownika lub podczas dokonywania rezerwacji, na przykład podczas rezerwacji kursu lub egzaminu. Szczegółowe informacje na temat tego, które dane są gromadzone i które informacje są obowiązkowe, a które dobrowolne, można znaleźć w odpowiednich formularzach wprowadzania danych.

W takich przypadkach gromadzimy i przetwarzamy dane podane przez użytkownika w celu realizacji odpowiedniej umowy, na przykład w celu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego na kursy językowe lub kurs językowy obejmujący późniejszy egzamin, a także w celu przetwarzania zapytań użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w tym kontekście zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, będziemy gromadzić jego dane dotyczące zdrowia (np. alergie) wyłącznie w celu, o którym użytkownik został poinformowany w momencie wyrażania zgody.

Po zakończeniu danej umowy lub usunięciu konta użytkownika jego dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego. Jeśli obowiązki przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego nie mają zastosowania do poszczególnych danych, zostaną one usunięte natychmiast po przetworzeniu odpowiedniej umowy. Wszystko inne ma zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub jeśli zastrzegamy
sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy poniżej.

Przekazywanie danych w celu realizacji umowy

W ramach procesu rezerwacji kursu i egzaminu dane osobowe użytkownika są przetwarzane w naszym centralnym systemie zarządzania kursami językowymi, do którego dostęp mają zazwyczaj inne austriackie instytuty. Odbywa się to w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie ważnych informacji i prawidłowych zapisów danych dotyczących rezerwacji kursów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzgodniliśmy standardowe klauzule ochrony danych UE z odpowiednimi instytutami austriackimi jako odpowiednią gwarancję w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c RODO w celu ochrony danych.

W celu realizacji umowy przy zamawianiu materiałów dydaktycznych przekazujemy dane użytkownika firmie, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów lub świadczenia zamówionych usług.

W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, przekażemy dane dotyczące płatności zebrane w tym celu instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, dostawcy usług płatniczych zleconemu przez nas lub wybranemu dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia płatności. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli użytkownik utworzy u nich konto. W takim przypadku użytkownik musi zalogować się do dostawcy usług płatniczych przy użyciu swoich danych dostępowych podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Podczas dokonywania rezerwacji w naszym sklepie internetowym wprowadzone dane dotyczące płatności są przesyłane bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych. W żadnym momencie nie mamy dostępu do tych danych.

W zakresie, w jakim dostawca usług płatniczych przetwarza dane osobowe użytkownika w celu przetwarzania płatności, np. podczas przetwarzania płatności kartą kredytową, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, przekażemy użytkownikowi informacje, które dostawca usług płatniczych musi przekazać zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

W ramach realizacji naszych umów z użytkownikiem, na przykład w celu zapewnienia kursów językowych, czasami przekazujemy dane użytkownika usługodawcom, którzy przetwarzają je w naszym imieniu i w ramach istniejącej umowy o przetwarzanie zamówień między Österreich Institut a odpowiednim usługodawcą. Takim usługodawcą może być na przykład dostawca oprogramowania, którego Österreich Institut używa do przetwarzania umów.

REJESTRACJA

Jeśli chcesz zostawiać komentarze lub wypowiedzi, wymieniać informacje z innymi użytkownikami, brać udział w kursach online, korzystać z platform edukacyjnych, kupować produkty w sklepie internetowym, wypożyczać media cyfrowe, rezerwować kursy lub egzaminy lub korzystać z naszych usług online dla bibliotek referencyjnych (wyszukiwanie lub rezerwowanie książek, odnawianie książek itp.), musisz się zarejestrować i utworzyć „konto Österreich Institut”. Aby się zarejestrować, przetwarzamy dane logowania (adres e-mail i hasło), które można wykorzystać do uzyskania dostępu do spersonalizowanych ofert Österreich Institut, zgody, kraju i preferowanego języka.

Dane osobowe i treści utworzone przez użytkownika

W ramach tworzenia konta Österreich Institut jako dane obowiązkowe podawane są tylko te dane, których bezwzględnie potrzebujemy do realizacji naszych ofert lub istniejącego stosunku umownego z użytkownikiem.

Gromadzimy i przetwarzamy dane dostarczone przez użytkownika w ramach przetwarzania umowy użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • aby sprawdzić wniosek o utworzenie konta Österreich Institut – konto
 • w celu świadczenia bezpłatnych usług, w których uczestniczy użytkownik (blogi, fora, funkcja komentowania, autoprezentacja, społeczności, czaty itp.)
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych z użytkownikiem (dostarczanie kursów online, platformy edukacyjnej i mediów cyfrowych w ramach usługi wypożyczania, dostarczanie produktów ze sklepu internetowego oraz realizacja kursów i egzaminów, umowy wypożyczenia bibliotecznego).

Użytkownik może dobrowolnie podawać dalsze informacje o sobie i publikować treści (tzw. treści generowane przez użytkownika), takie jak własne zdjęcie, teksty w formie wpisów na blogu lub forum, wypowiedzi w dyskusjach itp. Szczegółowe informacje na temat tego, które dane są gromadzone i które informacje są obowiązkowe, a które dobrowolne, można znaleźć w odpowiednich formularzach wprowadzania danych.

Spersonalizowany marketing

W celach marketingowych wykorzystujemy również dane podane przez użytkownika na koncie użytkownika, aby dostosować naszą stronę internetową i oferty internetowe do jego osobistych potrzeb, np. osobistą stronę główną i obszar profilu, w którym przedstawiamy mu odpowiednie oferty. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszych ofert zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Publikacja danych

Niektóre dane pozostawione na koncie Österreich Institut są widoczne dla innych użytkowników. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko lub nazwę użytkownika, wkład, w tym datę i godzinę utworzenia, członkostwo w grupach, listy edukacyjne, pliki, status online, oceny, czas trwania członkostwa, płeć. Publikacja danych jest wymagana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, aby móc zapewnić użytkownikowi uzgodnione w umowie funkcje naszej platformy.

 AdministratorzyLektorzyinni użytkownicy
Imię
Nazwisko
Płeć
Nazwa logowania
Adres e-mail
Numer telefonu
adres
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Kraj urodzenia
Narodowość
Zdjęcie profilowe
Działania w grupie
Członkostwo w grupach

✓ = widoczny

✕ = niewidoczny


Wymiana danych między naszym systemem zarządzania kursami językowymi a kontem Österreich Institut

Aby nasz system zarządzania kursami i egzaminami mógł przeglądać informacje i wyniki zawarte na koncie użytkownika w Österreich Institut, następuje wymiana danych (tzw. parowanie) między naszym oprogramowaniem do zarządzania kursami i egzaminami a kontem użytkownika w Österreich Institut. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w łączeniu rekordów danych w ramach równoważenia interesów w celu zapewnienia znormalizowanego zarządzania danymi podstawowymi oraz przeglądu kursów i egzaminów zarezerwowanych na naszej stronie internetowej.

E-learning

Narzędzia firmy Zoom Video Communications, Inc (55 Almaden Blvd Suite 600, San Jose, CA 95113, USA) i Moodle są wykorzystywane do programu e-learningowego i kursów online.

Korzystanie z Zoom jest warunkiem uczestnictwa w kursie online. Politykę prywatności firmy można znaleźć tutaj: https://explore.zoom.us/de/privacy/

Gdy korzystasz z platformy edukacyjnej Moodle, gromadzimy dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer i które są technicznie niezbędne do wyświetlenia Ci platformy edukacyjnej Moodle oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • Data i godzina zapytania
 • Adres IP
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
 • Treść żądania (adres dostępu do określonej strony Moodle)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Zakres przesyłanych danych (w bajtach)
 • Adres „Referer”, jeśli jest dostępny
 • Typ przeglądarki
 • System operacyjny i jego oprogramowanie interfejsowe
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Przechowywanie wyżej wymienionych danych w tak zwanych plikach dziennika serwera ma na celu zapewnienie funkcjonalności platformy edukacyjnej Moodle, a także służy optymalizacji platformy edukacyjnej Moodle i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Pliki dziennika serwera są usuwane po 52 dniach. Gromadzenie danych w celu udostępnienia platformy edukacyjnej Moodle i przechowywanie ich w plikach dziennika serwera jest absolutnie niezbędne do działania platformy edukacyjnej Moodle. Użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas logowania się do platformy edukacyjnej Moodle na komputerze użytkownika zapisywany jest sesyjny plik cookie (podstawą prawną jego użycia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Plik cookie to plik tekstowy, który jest tworzony i przechowywany na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania platformy edukacyjnej Moodle. Gdy użytkownik porusza się po platformie edukacyjnej Moodle, otrzymany plik cookie jest wysyłany z powrotem do serwera przez przeglądarkę internetową. Umożliwia to serwerowi rozpoznanie użytkownika i dostarczenie mu osobistych treści Moodle. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po wylogowaniu się z Moodle lub po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer. Zasadniczo można ograniczyć lub wyłączyć korzystanie z plików cookie na platformie edukacyjnej Moodle za pomocą ustawień przeglądarki. Funkcja pomocy przeglądarki zawiera instrukcje, jak to zrobić. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie może uniemożliwić korzystanie z platformy edukacyjnej Moodle.

Platforma edukacyjna Moodle wykorzystuje funkcje JavaScript. Korzystanie z platformy edukacyjnej Moodle z wyłączonym JavaScript nie jest niemożliwe, ale nie jest obsługiwane i może powodować nieoczekiwane awarie lub błędy wyświetlania.

Aby chronić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. TLS) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Anulowanie

Konto utworzone w ramach rezerwacji w sklepie internetowym zostanie zachowane na stałe, chyba że użytkownik zażąda jego usunięcia. Usunięcie konta Österreich Institut i pozostawionych na nim danych jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej.

NARZĘDZIA GOOGLE

Google reCAPTCHA

Używamy usługi Google reCAPTCHA w niektórych formularzach na tej stronie, aby chronić przed niewłaściwym użyciem naszych formularzy internetowych i spamem. Sprawdzając ręczne wprowadzanie danych, usługa ta uniemożliwia zautomatyzowanemu oprogramowaniu (tzw. botom) przeprowadzanie nieuczciwych działań na stronie internetowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony naszej strony internetowej przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz w zakresie bezproblemowej prezentacji naszej obecności w Internecie, które przeważają w kontekście wyważenia interesów.

Google reCAPTCHA jest usługą świadczoną przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). W zakresie, w jakim informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, uzgodniliśmy z Google LLC standardowe klauzule ochrony danych, które zostały wydane przez Komisję Europejską w tym celu, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych podczas przesyłania danych do kraju trzeciego. Kopię tej umowy można uzyskać od nas na żądanie. W tym celu należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

Google reCAPTCHA wykorzystuje kod osadzony na stronie internetowej, tak zwany JavaScript, jako część metod weryfikacji, które umożliwiają analizę korzystania z witryny, takich jak pliki cookie. Automatycznie zebrane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym adres IP, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponadto inne pliki cookie przechowywane w przeglądarce przez usługi Google są analizowane przez Google reCAPTCHA.

Żadne dane osobowe nie są odczytywane ani zapisywane w polach wprowadzania danych odpowiedniego formularza. Więcej informacji na temat polityki ochrony danych Google można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/.

Użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez JavaScript lub pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, zapobiegając wykonywaniu JavaScript lub ustawianiu plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Mapy Google

Korzystamy z integracji Google Maps na naszej stronie internetowej w celu wizualizacji informacji geograficznych. Przechowywanie plików cookie Google Maps i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się po uzyskaniu odpowiedniej zgody, a przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Zgodnie z
Warunkami użytkowania Google (stan na 31 marca 2020 r.), usługa Google Maps jest świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii. Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w innym kraju, usługa Google Maps będzie świadczona przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych Google i opcji ustawień można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.    

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Reklama pocztowa

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania imienia, nazwiska i adresu pocztowego użytkownika do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, w promocyjnym podejściu do naszych klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu jego danych do tych celów, wysyłając wiadomość na adres office@oei.org.

Biuletyn e-mail

Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy „Mailchimp”. Jeśli subskrybujesz jeden z naszych newsletterów, będziemy wykorzystywać dane wymagane do tego lub osobno dostarczone przez Ciebie w celu regularnego wysyłania Ci newslettera e-mail, na który się zapisałeś. Biuletyny e-mail są wysyłane na podstawie odrębnej wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ze względów bezpieczeństwa stosujemy tzw. procedurę double opt-in: Newsletter będzie wysyłany pocztą elektroniczną wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu rejestracji do newslettera. W tym celu wyślemy Ci wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji za pośrednictwem zawartego w niej linku. Ma to na celu zapewnienie, że tylko użytkownik, jako właściciel podanego adresu e-mail, może subskrybować biuletyn.

Poniższe dotyczy również wysyłki newslettera pocztą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług wysyłkowych „Mailchimp”:
Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem dostawcy usług wysyłkowych „Mailchimp”, platformy wysyłki newslettera amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Postanowienia dotyczące ochrony danych dostawcy usług wysyłkowych można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Dostawca usług wysyłkowych jest wykorzystywany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO oraz umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO.
Dostawca usług mailingowych może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimowej, tj. bez przypisania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych. Dostawca usług mailingowych nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera, aby samodzielnie do nich pisać lub przekazywać dane stronom trzecim.
Newslettery zawierają tak zwany „web-beacon”, tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu newslettera lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług mailingowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobrania.
Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze w oparciu o ich lokalizacje wyszukiwania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane.
Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newslettera. Obserwacja poszczególnych użytkowników nie jest jednak ani naszym celem, ani celem dostawcy usług mailingowych. Oceny służą nam bardziej do rozpoznania ogólnych nawyków czytelniczych naszych użytkowników, tj. anonimowo, i dostosowania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników. Oddzielne anulowanie pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe, w takim przypadku należy anulować całą subskrypcję biuletynu.
Newsletter i związane z nim pomiary wydajności są wysyłane na podstawie zgody odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w marketingu bezpośrednim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. RODO.
Rejestrowanie procesu rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam przedstawić dowód zgody.    

COOKIES

Używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Pliki cookie są używane, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie oraz, w razie potrzeby, umożliwiają automatyczne logowanie (trwałe pliki cookie). Na przykład, jeśli aktywujesz opcję „Pozostań zalogowany”, zaznaczając pole podczas logowania do www.oesterreichinstitut.com, zostanie ustawiony plik cookie, który umożliwi nam rozpoznanie Cię, gdy odwiedzisz witrynę www.oesterreichinstitut.com w określonym czasie.

Czas trwania trwałych plików cookie można sprawdzić w przeglądarce. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował, czy je zaakceptować, czy też wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie.

Jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie, funkcjonalność naszej witryny internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji żądanych przez użytkownika (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na
podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przechowywanych na podstawie plików cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), dezaktywując odpowiednie kategorie i usługi w ustawieniach prywatności.

WEBANALIZA

Google(Universal) Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia; „Google”.
Przetwarzanie danych osobowych użytkownika za pomocą Google Analytics umożliwia nam analizowanie zachowania naszych użytkowników podczas surfowania. Analizując uzyskane dane, jesteśmy w stanie zestawić informacje, poziomy użytkowania i funkcjonalność strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową, jej zawartość i łatwość obsługi. Przechowywanie
plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się za odpowiednią zgodą, a przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie, adres IP jest skracany przed transmisją w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po zakończeniu celu i korzystania przez nas z Google Analytics.

W związku z korzystaniem z Google (Universal) Analytics, na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Tag Manager.

Za pomocą usługi Google Tag Manager zarządzamy tak zwanymi „tagami”, które zintegrowaliśmy na naszej stronie internetowej. Tagi
to małe elementy kodu, które mogą być używane do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania wpływu reklam online i kanałów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetowania oraz testowania i optymalizacji stron internetowych. Podczas korzystania z tagów żadne dane nie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Używamy tych tagów wyłącznie w kontekście analizy strony internetowej za pomocą Google (Universal) Analytics, tj. aby móc jeszcze dokładniej analizować i optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
W ramach Google AdWords używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.
Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Użytkownik nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Przechowywanie „plików cookie konwersji” i korzystanie z tego narzędzia śledzenia opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pod warunkiem, że udzielono odpowiedniej zgody; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics Remarketing 

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).
Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe
mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się na swoje konto Google. Aby wspierać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach.
Zebrane dane są podsumowywane na koncie Google wyłącznie na podstawie zgody użytkownika, którą może on wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone z kontem Google użytkownika (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub sprzeciwił się łączeniu), gromadzenie i przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika na przechowywanie plików cookie na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Microsoft Clarity

Pracujemy z Microsoft Clarity, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą wskaźników behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu własnych i zewnętrznych plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji w celach reklamowych, a także do optymalizacji witryny w związku z zapobieganiom oszustwom i zapewnieniem bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Microsoft można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft.
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Korzystanie z wtyczek społecznościowych i widżetów z Facebooka, X, Instagrama i Kontaktów przy użyciu rozwiązania Shariff

Na naszej stronie internetowej używane są przyciski społecznościowe i widżety z sieci społecznościowych.

W celu zwiększenia ochrony danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, te przyciski i widżety nie są zintegrowane ze stroną bez ograniczeń, a jedynie za pomocą łącza HTML. Taka integracja zapewnia, że nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy danej sieci społecznościowej,
gdy odwiedzana jest strona naszej witryny zawierająca takie przyciski.

Kliknięcie jednego z przycisków powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki i wywołanie strony odpowiedniego dostawcy usług, na której można (w razie potrzeby po wprowadzeniu danych logowania) np. nacisnąć przycisk Lubię to lub Udostępnij.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców na ich stronach, a także możliwość kontaktu oraz prawa i opcje ustawień w tym zakresie w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388
https://x.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu

Osadzanie i wyświetlanie treści z mediów społecznościowych, takich jak X, Instagram, Facebook i inne.

Treści (posty, komentarze i/lub kanały) z X, Instagrama i Facebooka mogą być wyświetlane na naszej stronie internetowej, w szczególności w kontekście artykułów z Instytutu Austriackiego, przy użyciu wtyczek społecznościowych.

Ponadto treści z innych sieci społecznościowych (np. Spotify i Soundcloud) mogą być wyświetlane za pomocą wtyczek społecznościowych. Za pośrednictwem wtyczek społecznościowych można nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniej sieci, co skutkuje przesyłaniem danych do dostawcy. Może to obejmować w szczególności następujące dane:

 • Odwiedzona strona
 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje o systemie operacyjnym
 • Adres IP

Korzystanie z treści odbywa się po uzyskaniu odpowiedniej zgody i wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Wtyczki wideo YouTube i Vimeo

Treści osób trzecich są zintegrowane na tej stronie internetowej za pośrednictwem serwisów YouTube i Vimeo w celu zapewnienia interaktywności naszych treści.

YouTube jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. („Google”).

Vimeo jest obsługiwane przez Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

W celu zwiększenia ochrony danych użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową, wtyczki są zintegrowane ze stroną w taki sposób, że można je aktywować wyłącznie za zgodą użytkownika. Taka integracja gwarantuje, że nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej, gdy odwiedzana jest strona naszej witryny zawierająca takie wtyczki. Dopiero po aktywacji wtyczki przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej.

Zawartość danej wtyczki jest następnie przesyłana bezpośrednio do przeglądarki użytkownika przez odpowiedniego dostawcę i integrowana ze stroną. Poprzez integrację wtyczek, dostawcy otrzymują informacje, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego dostawcy lub nie jest aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer odpowiedniego dostawcy (prawdopodobnie w USA) i tam przechowywane.

W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane.

Rozszerzone ustawienia ochrony danych są aktywowane dla filmów z YouTube, które są zintegrowane na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że żadne informacje od odwiedzających witrynę nie są gromadzone i przechowywane przez YouTube, chyba że odtwarzają oni film.

Narzędzie śledzenia Google Analytics jest automatycznie zintegrowane z filmami z Vimeo, które są osadzone na naszej stronie. Nie mamy wpływu na wyniki analizy gromadzone przez to narzędzie i nie możemy ich przeglądać. Ponadto, web beacons są ustawiane dla odwiedzających witrynę poprzez osadzanie filmów Vimeo, gdy są one aktywowane. Wykorzystanie odbywa się po uzyskaniu odpowiedniej zgody i wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Nasza obecność online w mediach społecznościowych

Nasza obecność na portalach i platformach społecznościowych służy poprawie aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami. Przekazujemy tam informacje o naszych produktach.

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe w mediach społecznościowych, jego dane mogą być automatycznie gromadzone i przechowywane do celów badań rynkowych i reklamowych. Dane te są wykorzystywane do tworzenia tak zwanych profili użytkowników przy użyciu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. W tym celu na urządzeniu użytkownika zazwyczaj umieszczane są pliki cookie. Zachowanie odwiedzających i zainteresowania użytkownika są przechowywane w tych plikach cookie. Wykorzystanie odbywa się po uzyskaniu odpowiedniej zgody i wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Jeśli wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają siedzibę w USA, zastosowanie mają następujące zasady: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Monitorowanie mediów społecznościowych

Instytut Austriacki ocenia posty publikowane w mediach społecznościowych poza witryną www.oesterreichinstitut.com oraz dane dotyczące wydajności mediów społecznościowych w celu poprawy jakości i dalszego rozwoju oferowanych treści, optymalizacji działań marketingowych i identyfikacji potencjalnych zagrożeń (np. kryzysów politycznych lub komunikacyjnych mających wpływ na Instytut Austriacki lub skutków zdarzeń naturalnych). W tym celu wykorzystywane jest narzędzie do nasłuchu i analizy mediów społecznościowych Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Działania podejmowane przez użytkownika w serwisach społecznościowych oraz informacje przekazywane za pośrednictwem odpowiednich profili, w tym forów, blogów i internetowych serwisów informacyjnych, są rejestrowane
i analizowane. Przetwarzane są wyłącznie publicznie dostępne informacje, które mogą również obejmować indywidualne cytaty lub dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika. Ocena służy zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie optymalizacji naszych ofert, a także informacji i wczesnych wskazówek dotyczących możliwych zagrożeń politycznych lub związanych z naturą.
Dane osobowe są przetwarzane głównie w formie zagregowanej i w celu realizacji wyżej wymienionych celów. Dane osobowe poszczególnych osób, których dane dotyczą, nie są przetwarzane celowo, są w dużej mierze anonimizowane podczas procedury przetwarzania, a dane nie są oczywiście wykorzystywane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników. Możliwe jest jednak, że poszczególne cytaty są rejestrowane i wykorzystywane wewnętrznie w celu opisania konkretnych działań marketingowych Österreich Institut.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Przekazywanie danych do Instytutów Austriackich

Po utworzeniu konta Österreich Institut administratorzy właściwego Österreich Institut za granicą uzyskają dostęp do danych przechowywanych na koncie. Przetwarzanie danych, które ma miejsce w tym kontekście, służy do administracyjnego przetwarzania danych użytkownika, np. poprawiania/blokowania/usuwania lub przypisywania ról i uprawnień w systemie. Podstawą prawną jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie ważnych informacji i prawidłowych zapisów danych w naszym systemie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Z drugiej strony dane użytkownika (w formie zanonimizowanej) mogą być wykorzystywane do ulepszania naszej strony internetowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalizacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do austriackiej instytucji w kraju trzecim i nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO, przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych wydanych przez Komisję Europejską jako odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopie standardowych klauzul ochrony danych UE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_de

W przypadku, gdy użytkownik zostanie wykluczony z egzaminu Instytutu Austriackiego z jednego z powodów określonych w klauzuli, a następnie Instytut Austriacki nałoży na niego blokadę egzaminów w ramach portfolio egzaminacyjnego Instytutu Austriackiego na całym świecie, dane użytkownika zostaną przekazane ośrodkom egzaminacyjnym Austriackiego Dyplomu Językowego (ÖSD) na całym świecie w celu egzekwowania tego środka (sprawdzenie zgodności z nałożoną blokadą egzaminacyjną) i będą tam przetwarzane w tym celu. Odbywa się to na podstawie przetwarzania wspólnej umowy o przeprowadzenie egzaminu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. O ile dane osobowe są przetwarzane w tym zakresie w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odbywa się to również w oparciu o konieczność przekazania danych w celu realizacji tej umowy.

Przesyłanie danych do ÖSD

W celu sprawdzenia autentyczności i wydania certyfikatów zastępczych dane dotyczące zdanych egzaminów będą przechowywane i wykorzystywane w centralnym archiwum egzaminów (przez maksymalnie 5 lat). Odbywa się to na podstawie realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia naszej strony internetowej i innych systemów przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione, takie jak szyfrowanie SSL podczas tworzenia konta Österreich Institut lub późniejszego logowania.

PRAWA UŻYTKOWNIKA I SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z NAMI

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO, prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO, prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  • ze względu na interes publiczny lub
  • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 •  
 • zgodnie z art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
  • dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych;
  • nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady, użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, a także odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych oraz prawa do przenoszenia danych, prosimy o kontakt:

Österreich Institut GmbH
Garnisongasse 3/9
1090 Wiedeń
Austria
office@oei.org

PRAWO DO SPRZECIWU

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są nadrzędne w kontekście wyważenia interesów, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, użytkownik ma prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją podstawy związane z jego szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych

Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika w tym celu.

Pomoc / Dostępność

Struktura strony i nawigacja

W celu zapewnienia jak największej dostępności treści nasza strona posiada jednolitą strukturę. Zaprojektowaliśmy następujące ułatwienia dla naszych klientów:

 • Przejdź do nawigacji (klawisz Tab)
 • Przejdź do treści tekstowej (klawisz Tab)
 • Przejdź do łącza w bloku tekstowym (klawisz Tab)
 • Przewijanie (klawisze strzałek)

Dostęp do wszystkich linków można uzyskać za pomocą klawisza Tab i aktywować za pomocą klawisza Enter. Językiem strony możesz sterować za pomocą klawisza Tab.

Strona główna zawiera rozwijane menu. Dostęp do jego poszczególnych części umożliwia klawisz Tab. Do zapoznania się z treścią podpunktu, użyj klawisza Enter, następnie można kontynuować nawigację klawiszem Tab.

Dostęp do tekstów rozwijanych (np.lista- oddziały) można uzyskać za pomocą klawisza Tab i rozwinąć za pomocą klawisza Enter.

Dostęp do stopki i zawartego w niej formularza kontaktowego można również uzyskać za pomocą klawisza Tab, dzięki czemu możesz się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Opcje wyszukiwania

Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie zawartości stron internetowych i dokumentów. Otwiera się w małym dodatkowym oknie, w którym od razu można wpisać szukane hasło. Za wyszukiwanie odpowiadają klawisze „Ctrl+F”. Znalezione treści należy potwierdzić klawiszem Enter natomiast okno wyszukiwania zamyka klawisz „Esc”.

Układ

Strony internetowe są zaprojektowane tak, aby były responsywne dla urządzeń mobilnych i zapewniały odpowiednią widoczność. Treść dostosowują się do różnych szerokości okien.

W przypadku skalowania przeglądarek stacjonarnych prosimy o odświeżenie strony po ustawieniu żądanego skalowania (powiększ/pomniejsz).

Treść – język, linki, dokumenty

Język użytkowania

Dla każdej witryny internetowej jest ustawiony domyślny język. W ramach serwisu staramy się odpowiednio oznaczać wszystkie fragmenty tekstów w innych językach.

Zachowanie łącza

Wszystkie linki otwierają się w tym samym oknie i nie są oznaczone.

Standardy WCAG

Österreich Institut GmbH stara się tworzyć użyteczną i intuicyjną stronę internetową, aby była ona łatwa w użytkowaniu i dostępna dla wszystkich zgodnie z wymogami WCAG 2.1 A/AA.

Kontakt i wsparcie w zakresie dostępności

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z korzystaniem z naszej strony internetowej, napisz do nas na adres: office@oei.org i pamiętaj o wskazaniu  miejsca, gdzie napotkałeś problemy. Dzięki temu będziemy mogli ją ulepszyć.