Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

Naša filozofija:
Zašto mi radimo, šta mi radimo

Da držimo nastavu nemačkog jezika i da informišemo ljude širom sveta o brojnim aspektima života u Austriji, to je naš zadatak koji nam je postavilo Savezno ministarstvo za evropske i internacionalne poslove.

MI SE KONCENTRIŠEMO NA ...

Već 25 godina naši klijenti su nam u fokusu i mi se trudimo s puno entuzijazma da ostvarimo njhove ciljeve u učenju. Na našim kursevima otkrićete fascinirajući svet nemačkog jezika.

Mi smo ubeđeni u sledeće: Ljubav prema jeziku je ključ za uspešno učenje jezika. Ovu strast želimo da pokažemo svim našim polaznicima.

JEZIK SE SASTOJI NE SAMO OD REČI

Mi znamo da se jezik ne sastoji samo od reči, već i od kulture i tradicije. Stoga mi u nastavu jezika integrišemo kulturne aspekte kako bi naši polaznici razumeli ne samo jezik u Austriji, već i Austriju kao zemlju.

Svaki polaznik je jedinstven, iz tog razloga mi naše kurseve prilagođavamo Vašim potrebama i ciljevima. Naši vrhunski profesori prate sve polaznike na njihovom putu sticanja jezičke kompetencije.

ZAJEDNO RASTEMO

Naše mušterije postaju deo aktivne zajednice zaljubljenika u jezik. Mi učimo, vežbamo i rastemo zajedno. Naša mreža Vam otvara nove mogućnosti.

POSTOJANOST

Naše postupanje odlikuje postojanost. Kulturna razmena i jezičke inicijative daju impulse za političke, privredne i društvene promene.