Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

Impresum

Vlasnik medija i izdavač

Österreich Institut GmbH
Garnisongasse 3/9
A-1090 Wien

T: +43 1 319 48 58
E: oei@oei.org
www.oesterreichinstitut.com

FN:158 669m
UID: AT-U42655006

Delatnost firme

Austrijski institut d.o.o. po nalogu Republike Austrije – koju zastupa Savezno ministarstvo za evropske i spoljne poslove (kulturna sekcija) – nudi kurseve nemačkog jezika u inostranstvu i promoviše učenje nemačkog kao stranog jezika širom sveta. On sarađuje sa zainteresovanim institucijama u zemlji i inostranstvu u sferi učenja nemačkog kao stranog jezika.

Austrijski instituti su i mesta na kojima možete dobiti informacije o Austriji tj. o učenju nemačkog kao stranog jezika. Na taj način Austrijski instituti daju svoj doprinos kako u stvaranju opšte pozitivne  slike o Austriji u zemljama domaćinima, tako i u internacionalnom umrežavanju u sferi učenja jezika. 

Ovlašćeni organi za zastupanje

Direktorka mr (FH) Hatice Gruber-Tschida

Nadzorni organ

predsedavajući: Ambasadorka dr Franziska Honsowitz-Friesnig

Savezno ministarstvo za evropska i internacionalna pitanja

Ukaz o korišćenju

Na stranicama  Austrijskog instituta Beč informišemo Vas o proizvodima i uslugama  koje mi (ili naši kooperacioni partneri) nudimo.

Ukaz o garanciji

Ne preuzimamo garaniciju za greške u sadržaju, posebno ne za eksterne linkove. Za sadržaj povezanih stranica odgovaran je isključivo njhov vlasnik.

Mi se trudimo da naše stranice uvek budu raspoložive online. I pored toga zadržavamo pravo da, shodno svojoj proceni, stranicu sklonimo sa mreže tokom određenog vremenskog perioda.

Prava korišćenja

Sadržaj naših stranica (tekstovi, slike, animacije, videi) je zaštićen autorskim pravima. Autorsko pravo, ukoliko nije drugačije navedeno, je u vlasništvu Austrijskog instituta d.o.o. Bez prethodne saglasnosti korišćenje sadržaja nije dozvoljeno.

Korišćenje kolačića

Na ovim stranicama se koriste softverski alati za korišćenje stranice. Ovo alati treba da doprinesu poboljšanju naših usluga.

Za to mogu da se upotrebe kolačići. Tu je reč o malim tekstualnim datotekama koje se čuvaju lokalno u međumemoriji internet pretraživača posetioca stranice. Kolačići omogućavaju ponovno prepoznavanje internet pretraživača. Podaci do kojih se došlo, bez posebno date saglasnosti dotične osobe, neće se koristiti za ličnu identifikaciju posetioca vebstranice i neće se spajati sa ličnim podacima o nosiocu pseudonima. Korišćenjem ove stranice dajete saglasnost za korišćenje kolačića.