Novi ste klijent i već ste ranije učili njemački jezik? Ili želite odrediti svoj nivo poznavanja jezika? Mi Vam nudimo besplatnu procjenu znanja kroz ulazno testiranje.

na test plasmana

Naša filozofija:
Zašto mi radimo, ono što radimo

Da držimo nastavu njemačkog jezika i da informišemo ljude širom svijeta o brojnim aspektima života u Austriji, to je naš zadatak koji nam je postavilo Savezno ministarstvo za evropske i internacionalne poslove.

MI SE KONCENTRIŠEMO NA ...

Već 25 godina naši klijenti su u našem fokusu i trudimo se s puno entuzijazma da ostvarimo njhove ciljeve u učenju. Na našim kursevima otkrićete fascinirajući svijet njemačkog jezika.

Mi smo ubijeđeni u sljedeće: Ljubav prema jeziku je ključ za uspješno učenje jezika. Ovu strast želimo da pokažemo svim našim polaznicima.

JEZIK SE NE SASTOJI SAMO OD RIJEČI

Mi znamo da se jezik ne sastoji samo od riječi, nego u sebi sadrži i kulturu i tradiciju. Stoga u nastavu jezika integrišemo kulturne aspekte kako bi naši polaznici razumjeli ne samo jezik u Austriji, već i Austriju kao zemlju.

Svaki polaznik je jedinstven, iz tog razloga naše kurseve prilagođavamo Vašim potrebama i ciljevima. Naši vrhunski profesori prate sve polaznike na njihovom putu sticanja jezičkih kompetencija.

ZAJEDNO RASTEMO

Naši klijenti postaju dio aktivne zajednice zaljubljenika u jezik. Mi učimo, vježbamo i rastemo zajedno. Naša mreža Vam otvara nove mogućnosti.

ODRŽIVOST

Naše aktivnosti promovišu održivost. Kulturna razmjena i jezičke inicijative daju impulse za političke, privredne i društvene promjene.