Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

Naša filozofia:
Prečo robíme to, čo robíme

Vyučovať nemčinu a informovať ľudí na celom svete o rozmanitom živote v Rakúsku je jednou z úloh, ktoré nám zverilo Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti.

ZAMERIAVAME SA NA ...

Už viac ako 25 rokov kladieme našich zákazníkov na prvé miesto a s nadšením sa zameriavame na ich úspech pri učení. V našich kurzoch objavujú fascinujúci svet nemeckého jazyka jedinečným spôsobom.

Sme presvedčení, že láska k jazyku je kľúčom k jeho úspešnému štúdiu. Túto vášeň chceme vzbudiť vo všetkých účastníkoch kurzov.

JAZYK POZOSTÁVA NIELEN ZO SLOV

Vieme, že jazyk nie sú len slová, ale aj kultúra a tradície. Preto do našich hodín začleňujeme aj kultúrne aspekty, aby naši účastníci kurzov porozumeli nielen jazyku v Rakúsku, ale aj Rakúsku ako krajine.

Každý študent je jedinečný, preto naše kurzy prispôsobujeme jeho osobným potrebám a cieľom. Naši vysokokvalifikovaní vedúci kurzov sprevádzajú všetkých účastníkov kurzov na ich ceste k jazykovým kompetenciám.

VYRASTÁME SPOLU

Naši klienti sa s nami stávajú súčasťou živej komunity jazykových nadšencov. Učíme sa, cvičíme a rastieme spoločne. Naša sieť vytvára nové príležitosti.

UDRŽATEĽNOSŤ

Naše konanie sa riadi zásadami udržateľnosti. Prostredníctvom kultúrnej výmeny, ako aj jazykových iniciatív môžeme otvoriť nové pohľady na udržateľnosť a poskytnúť podnety na politické, hospodárske a sociálne zmeny.