Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

Österreich Institut
NAŠI PARTNERI

Našich partnerov nájdete tu v abecednom poradí:

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Fachverband für Deutsch als Fremdsprache

Internationaler DeutschlehrerInnenverband

Österreichischer Austauschdienst

Österreichischer Integrationsfonds

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Österreichischer Verband für Deutsch als Fremdsprache / Zweitsprache

Die AußenwirtschaftsCenter