Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

VÝUČBA NEMČINY - ÚROVEŇ B1

Pre všetkých, ktorí radi komunikujú s rodenými hovoriacimi o každodenných záležitostiach, ponúka úroveň B1 potrebné zručnosti.

Obsah kurzu

Bez námahy môžete sledovať každodenné rozhovory a jednoducho a súvisle sa vyjadrovať k známym témam a oblastiam osobného záujmu. Dokážete dobre sledovať každodennú reč z hľadiska porozumenia, pokiaľ sa používa jasný štandardný jazyk a pokiaľ ide o známe veci z práce, školy, voľného času atď. Dokážete jednoducho a súvisle sledovať každodenné rozhovory.

ÖSD skúšky: Preukážte svoje schopnosti

Potrebujete potvrdiť svoje jazykové znalosti? Naši lektori Vás optimálne pripravia na skúšku ÖSD B1, ktorú môžete absolvovať na ktoromkoľvek z našich pracovísk: Všetky pobočky Österreich Institut sú skúšobnými centrami pre Rakúsky jazykový diplom z nemčiny (ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch).

ČO ZNAMENAJÚ ÚROVNE A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

Úrovne A1, B1 atď. sú jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR). Tento rámec sa môže uplatňovať na všetky jazyky EÚ a umožňuje porovnávať jazykové kompetencie v celej EÚ.