Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

UČENJE NEMAČKOG - NIVO B1

Za one koji rado komuniciraju sa maternjim govornicima o svakodnevnim temama, nivo B1 nudi neophodna znanja i kompetencije.

Sadržaji kursa

Možete bez poteškoća da pratite svakodnevne razgovore i da se izrazite jednostavno i koherentno kako o uobičajenim temama, tako i o ličnim sferama interesovanja. Sa aspekta razumevanja možete dobro da pratite svakodnevni jezik, dokle god se koristi jasan standardni jezik i dokle god je reč o poznatim stvarima koje se tiču posla, škole, slobodnog vremena itd.

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju nemačkog jezika?  Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit B1 koji možete polagati na svakom od naših instituta: Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju nemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.