Novi ste klijent i već ste ranije učili njemački jezik? Ili želite odrediti svoj nivo poznavanja jezika? Mi Vam nudimo besplatnu procjenu znanja kroz ulazno testiranje.

na test plasmana

UČENJE NJEMAČKOG - NIVO B1

Za one koji rado komuniciraju sa maternjim govornicima o svakodnevnim temama, nivo B1 nudi neophodna znanja i kompetencije.

Sadržaji kursa

Možete bez poteškoća da pratite svakodnevne razgovore i da se izrazite jednostavno i koherentno kako o uobičajenim temama tako i o ličnim sferama interesovanja. Sa aspekta razumijevanja možete dobro da pratite svakodnevni jezik, dokle god se koristi jasan standardni jezik i dokle god je riječ o poznatim stvarima koje se tiču posla, škole, slobodnog vremena itd.

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju njemačkog jezika? Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit B1 koji možete polagati na svakom od naših instituta: Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju njemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, B1 itd. misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primijeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.