Jste naším novým zákazníkem a už jste se naučili německy? Nebo chcete zjistit vhodnou jazykovou úroveň pro svůj kurz? Udělejte si náš bezplatný rozřazovací testu.

k rozřazovacímu testu

VÝUKA NĚMČINY - ÚROVEŇ B1

Pro všechny, kteří rádi komunikují s rodilými mluvčími o každodenních záležitostech, nabízí úroveň B1 potřebné dovednosti.

Obsah kurzu

Dovedete bez námahy sledovat každodenní konverzaci a jednoduše a souvisle se vyjadřovat ke známým tématům a oblastem osobního zájmu. Dokážete dobře sledovat běžnou řeč z hlediska porozumění, pokud se používá jasný standardní jazyk a pokud se jedná o známé věci z práce, školy, volného času atd. Dokážete snadno a souvisle porozumět běžným rozhovorům.

Zkoušky ÖSD: Prokažte své dovednosti

Potřebujete prokázat své jazykové znalosti? Naši lektoři vás optimálně připraví na zkoušku ÖSD B1, kterou můžete složit na kterémkoli z našich pracovišť: Všechny Rakouské instituty jsou zkušebními centry pro Rakouský jazykový diplom.

CO ZNAMENAJÍ ÚROVNĚ A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

A1, B1 a další jsou jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Tento rámec lze použít pro všechny jazyky EU a umožňuje srovnávat jazykové kompetence v celé EU.