Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

UČENJE NEMAČKOG - NIVO B2

Za one koji hoće da se sporazumevaju spontano i tečno. Za razgovore sa maternjim govornicima na fakultetu/u školi ili na poslu kurs B2 je pravi nivo.

Sadržaji kursa

Možete da pratite svakodnevne razgovore skoro bez ikakvih poteškoća. Možete da razumete kompleksnije tekstove i iskaze o konkretnim i apstraktnim temama, tako da i sa maternjim govornicima možete da komunicirate. Možete da se jasno i detaljno izrazite o širokom spektru tema, da pojasnite stanovište o aktuelnim pitanjima i da navedete prednosti i mane različitih mogućnosti 

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju nemačkog jezika? Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit B2 koji možete polagati na svakom od naših instituta: Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju nemačkog jezika (ÖSD).  

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.