Novi ste klijent i već ste ranije učili njemački jezik? Ili želite odrediti svoj nivo poznavanja jezika? Mi Vam nudimo besplatnu procjenu znanja kroz ulazno testiranje.

na test plasmana

UČENJE NJEMAČKOG - NIVO B2

Za one koji žele da se sporazumijevaju spontano i tečno. Za razgovore sa maternjim govornicima na fakultetu, u školi ili na poslu kurs B2 je pravi nivo.

Sadržaji kursa

Možete da pratite svakodnevne razgovore skoro bez ikakvih poteškoća. Možete da razumijete kompleksnije tekstove i iskaze o konkretnim i apstraktnim temama, tako da možete da komunicirate i sa maternjim govornicima njemačkog jezika. Možete da se jasno i detaljno izrazite o širokom spektru tema, da pojasnite stanovište o aktuelnim pitanjima i da navedete prednosti i mane različitih mogućnosti.

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju njemačkog jezika? Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit B2 koji možete polagati na svakom od naših instituta: Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju njemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, B1 itd. misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primijeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini uporedivim jezičke kompetencije širom Evropske unije.