Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

VÝUČBA NEMČINY - ÚROVEŇ B2

Pre všetkých, ktorí chcú komunikovať spontánne a plynulo. Pre konverzácie s rodenými hovoriacimi počas štúdia alebo v práci je to tá najlepšia voľba.

Obsah kurzu

Každodenné rozhovory môžete sledovať takmer bez námahy. Rozumiete aj zložitejším textom a výpovediam na konkrétne a abstraktné témy, takže môžete komunikovať s rodenými hovoriacimi. Dokážete sa jasne a podrobne vyjadriť k širokému spektru tém, vysvetliť svoj názor na aktuálnu tému a uviesť výhody a nevýhody rôznych možností.

ÖSD skúšky: Preukážte svoje schopnosti

Potrebujete potvrdiť svoje jazykové znalosti? Naši lektori Vás optimálne pripravia na skúšku ÖSD B2, ktorú môžete absolvovať na ktoromkoľvek z našich pracovísk: Všetky pobočky Österreich Institut sú skúšobnými centrami pre Rakúsky jazykový diplom z nemčiny (ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch).

ČO ZNAMENAJÚ ÚROVNE A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

Úrovne A1, B1 atď. sú jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR). Tento rámec sa môže uplatňovať na všetky jazyky EÚ a umožňuje porovnávať jazykové kompetencie v celej EÚ.