Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

VÝUČBA NEMČINY - ÚROVEŇ C2

Nemčina pre odborníkov. Urobte posledné kroky k úrovni rodeného hovoriaceho.

Obsah kurzu

Môžete konverzovať s rodenými hovoriacimi na takmer rovnakej úrovni a vyjadrovať sa v rozhovore spontánne, plynulo a presne. Dokážete zhrnúť informácie z rôznych písomných a ústnych zdrojov, uviesť dôvody a vysvetlenia v ucelenom prejave.

ÖSD skúšky: Preukážte svoje schopnosti

Potrebujete potvrdiť svoje jazykové znalosti? Naši lektori Vás optimálne pripravia na skúšku ÖSD C2, ktorú môžete absolvovať na ktoromkoľvek z našich pracovísk: Všetky pobočky Österreich Institut sú skúšobnými centrami pre Rakúsky jazykový diplom z nemčiny (ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch).

ČO ZNAMENAJÚ ÚROVNE A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

Úrovne A1, B1 atď. sú jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR). Tento rámec sa môže uplatňovať na všetky jazyky EÚ a umožňuje porovnávať jazykové kompetencie v celej EÚ.