Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

UČENJE NEMAČKOG - NIVO C2

Nemački za eksperte. Ovladajte poslednjim kompetencijama u pravcu nivoa maternjeg govornika.

Sadržaji kursa

Možete da razgovarate sa maternjim govornicima na skoro pa istom nivou i da se izražavate spontano, tečno i tačno. Možete da rezimirate informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i pri tom da smisleno i povezano reprodukujete obrazloženja i objašnjenja.

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju nemačkog jezika?  Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit C2 koji možete polagati na svakom od naših instituta: Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju nemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.