Jste naším novým zákazníkem a už jste se naučili německy? Nebo chcete zjistit vhodnou jazykovou úroveň pro svůj kurz? Udělejte si náš bezplatný rozřazovací testu.

k rozřazovacímu testu

VÝUKA NĚMČINY - ÚROVEŇ C2

Němčina pro odborníky. Udělejte poslední kroky k dosažení úrovně rodilého mluvčího.

Obsah kurzu

Dovedete konverzovat s rodilými mluvčími na téměř stejné úrovni a vyjadřovat se v rozhovoru spontánně, plynule a přesně. Dokážete shrnout informace z různých písemných i ústních zdrojů a uvést důvody a vysvětlení v souvislé prezentaci.

Zkoušky ÖSD: Prokažte své dovednosti

Potřebujete prokázat své jazykové znalosti? Naši lektoři vás optimálně připraví na zkoušku ÖSD C2, kterou můžete složit na kterémkoli z našich pracovišť: Všechny rakouské instituty jsou zkušebními centry pro Rakouský jazykový diplom z němčiny.

CO ZNAMENAJÍ ÚROVNĚ A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

A1, B1 a další jsou jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Tento rámec lze použít pro všechny jazyky EU a umožňuje srovnávat jazykové kompetence v celé EU.