Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

VÝUČBA NEMČINY - ÚROVEŇ C1

Pre všetkých, ktorí už dobre ovládajú nemčinu, či už v práci alebo počas štúdia, ale občas si ešte nie sú istí. Zdokonaľte si svoje znalosti!

Obsah kurzu

Máte veľmi výrazné a hlboké znalosti nemeckého jazyka: dlhšie a náročnejšie texty vám nerobia problémy a rozumiete aj implicitným súvislostiam. Dokážete sa spontánne a plynulo vyjadrovať bez toho, aby ste museli častejšie hľadať jasne rozpoznateľné slová. Nemčinu dokážete efektívne a flexibilne používať v spoločenskom a pracovnom živote alebo pri vzdelávaní a štúdiu.

ÖSD skúšky: Preukážte svoje schopnosti

Potrebujete potvrdiť svoje jazykové znalosti? Naši lektori Vás optimálne pripravia na skúšku ÖSD C1, ktorú môžete absolvovať na ktoromkoľvek z našich pracovísk: Všetky pobočky Österreich Institut sú skúšobnými centrami pre Rakúsky jazykový diplom z nemčiny (ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch).

ČO ZNAMENAJÚ ÚROVNE A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

Úrovne A1, B1 atď. sú jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Tento rámec sa môže uplatňovať na všetky jazyky EÚ a umožňuje porovnávať jazykové kompetencie v celej EÚ.