Novi ste klijent i već ste ranije učili njemački jezik? Ili želite odrediti svoj nivo poznavanja jezika? Mi Vam nudimo besplatnu procjenu znanja kroz ulazno testiranje.

na test plasmana

UČENJE NJEMAČKOG - NIVO C1

Za one koji već dobro vladaju njemačkim, na poslu ili na fakultetu, odnosno školi, ali se povremeno susreću sa poteškoćama, a u pitanju su nijanse. Usavršite svoje znanje njemačkog.

Sadržaji kursa

Već posjedujete veoma produbljeno jezičko znanje: duži i zahtjevni tekstovi Vam ne predstavljaju problem, isto tako ste u stanju da razumijete implicitne sadržaje. U stanju ste da se spontano i tečno izražavate, a da pri tom ne morate da tražite riječi. Na poslu, u društvu, na fakultetu/u školi možete da koristite njemački efikasno i felksibilno.  

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju njemačkog jezika? Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit C1 koji možete polagati na svakom od naših instituta: Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju njemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, B1 itd. misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primijeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.