Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

UČENJE NEMAČKOG - NIVO C1

Za one koji već dobro vladaju nemačkim, na poslu ili na fakultetu/u školi, ali se povremeno susreću sa poteškoćama, a u pitanju su nijanse. Usavršite svoje znanje nemačkog.

Sadržaji kursa

Već posedujete veoma produbljeno jezičko znanje: duži i zahtevni tekstovi Vam ne predstavljaju problem, isto tako ste u stanju da razumete implicitne sadržaje. U stanju ste da se spontano i tečno izražavate, a da pri tom ne morate da tražite reči. Na poslu, u društvu, na fakultetu/u školi možete da koristite nemački efikasno i fleksibilno.  

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju nemačkog jezika? Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit C1 koji možete polagati na svakom od naših instituta: Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju nemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.