Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

VÝUČBA NEMČINY - ÚROVEŇ A2

Zvládli ste už základy? Potom je čas rozšíriť si svoje vedomosti.

Obsah kurzu

Dokážete sa zapojiť do konverzácie o každodenných témach a porozumieť vetám a často používaným výrazom týkajúcim sa oblastí, ktoré sú pre Vás bezprostredne dôležité (napr. informáciám o osobných údajoch, o rodine, nakupovaní, práci, či najbližšom okolí). Dokážete sa tiež zrozumiteľne vyjadrovať, najmä v bežných, každodenných situáciách.

ÖSD skúšky: Preukážte svoje schopnosti

Potrebujete potvrdiť svoje jazykové znalosti? Naši lektori Vás optimálne pripravia na skúšku ÖSD A2, ktorú môžete absolvovať na ktoromkoľvek z našich pracovísk: Všetky pobočky Österreich Institut sú skúšobnými centrami pre Rakúsky jazykový diplom z nemčiny (ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch).

ČO ZNAMENAJÚ ÚROVNE A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

Úrovne A1, B1 atď. sú jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR). Tento rámec sa môže uplatňovať na všetky jazyky EÚ a umožňuje porovnávať jazykové kompetencie v celej EÚ.