Jste naším novým zákazníkem a už jste se naučili německy? Nebo chcete zjistit vhodnou jazykovou úroveň pro svůj kurz? Udělejte si náš bezplatný rozřazovací testu.

k rozřazovacímu testu

VÝUKA NĚMČINY - ÚROVEŇ A2

Už jste zvládli základy? Pak je čas rozšířit své znalosti.

Obsah kurzu

Dokážete se zapojit do konverzace na každodenní témata a rozumíte větám a často používaným výrazům týkajících se oblastí, které jsou pro Vás bezprostředně důležité (např. osobní a rodinné informace, nakupování, práce, místní oblast). Dokážete se také srozumitelně vyjadřovat, zejména v běžných každodenních situacích.

Zkoušky ÖSD: Prokažte své dovednosti

Potřebujete prokázat své jazykové znalosti? Naši lektoři vás optimálně připraví na zkoušku ÖSD A2, kterou můžete složit na kterémkoli z našich pracovišť: Všechny rakouské instituty jsou zkušebními centry pro Rakouský jazykový diplom z němčiny.

CO ZNAMENAJÍ ÚROVNĚ A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

A1, B1 a další jsou jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Tento rámec lze použít pro všechny jazyky EU a umožňuje srovnávat jazykové kompetence v celé EU.