Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

UČENJE NEMAČKOG - NIVO A2

Već vladate osnovama nemačkog jezika? Onda je pravi trenutak da proširite svoje znanje.

Sadržaji kursa

Možete da razgovarate o svakodnevnim temama i da razumete rečenice i često upotrebljavane izraze koji su u vezi sa oblastima od neposrednog značaja (npr. informacije o osobi i porodici, kupovini, poslu, bližem okruženju). Možete i razumljivo da se izrazite, pre svega u rutinskim, svakodnevnim situacijama.

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju nemačkog jezika? Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit A2 koji možete polagati na svakom od naših instituta: Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju nemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.