Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

UČENJE NEMAČKOG - NIVO A1

Idealno za početnike. Savladajte osnove nemačkog jezika.

SADRŽAJI KURSA

Možete da koristite uobičajene, svakodnevne izraze i da razumete i koristite jednostavne rečenice kojima možete zadovoljiti svoje osnovne potrebe u komunikaciji. Možete da se predstavite i da drugim licima postavite pitanja o njima – npr. gde žive, čime se bave u svoje slobodno vreme i da na pitanja ovog tipa i sami odgovorite. Na jednostavan način možete da se sporazumevate

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju nemačkog jezika? Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit A1 koji možete polagati na svakom od naših instituta. Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju nemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.