Novi ste klijent i već ste ranije učili njemački jezik? Ili želite odrediti svoj nivo poznavanja jezika? Mi Vam nudimo besplatnu procjenu znanja kroz ulazno testiranje.

na test plasmana

UČENJE NJEMAČKOG - NIVO A1

Idealno za početnike. Savladajte osnove njemačkog jezika.

SADRŽAJI KURSA

Možete da koristite uobičajene, svakodnevne izraze i da razumijete i koristite jednostavne rečenice kojima možete zadovoljiti svoje osnovne potrebe u komunikaciji. Možete da se predstavite i da drugim licima postavite pitanja o njima – na primjer gdje žive, čime se bave u svoje slobodno vrijeme i da na pitanja ovog tipa i sami odgovorite. Na jednostavan način možete da se sporazumijevate

ÖSD ispiti: Pokažite šta znate

Potreban Vam je dokaz o znanju njemačkog jezika? Naši profesori Vas na najbolji mogući način pripremaju za ÖSD ispit A1 koji možete polagati na svakom od naših instituta. Svi Austrijski instituti su licencirani ispitni centri za sticanje Austrijske jezičke diplome o znanju njemačkog jezika (ÖSD).

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, B1 itd. misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primijeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini uporedivim jezičke kompetencije širom Evropske unije.