Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

Individualna nastava

Individualna nastava se rezerviše isključivo kao definisani paket časova.

Minimum časova koje je moguće zakazati su 2 časa od po 60 minuta.

Cena jedne nastavne jedinice od 60 minuta je  – 3.800,- RSD.

Paket časova se uplaćuje unapred, pre održavanja nastave, na naš tekući račun. Korisnik je dužan da cenu kursa uplati na račun Instituta (koji se vodi kod Raiffeisen bank ad Beograd, broj: 265-1040310001095-71) najkasnije 5 radnih dana pre početka individualne nastave.

U slučaju neblagovremene uplate, Institut zadržava pravo da otkaže nastavu.

Ako je neko od nastavnika objektivno sprečen da lično održi nastavu, Institut obezbeđuje zamenu.

U slučaju da je Korisnik objektivno sprečen da dođe na čas, dužan je da o tome obavesti Institut u određenom roku, i to najkasnije 48 sati pre ugovorenog termina održavanja nastave. U slučaju da Korisnik Institut obavesti o nemogućnosti pohađanja nastave u roku kraćem od 48 sati pre ugovorenog termina održavanja nastave, Korisnik je dužan da snosi celokupan trošak ugovorene nastave.

 U slučaju da Korisnik propusti čas, Institut nema obavezu nadoknade iz prethodnog stava ovog člana.