Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

Aktuálny termín ÖSD skúšok: 12.04.2024

Na skúšky úrovní B1, B2 a C1 sa môžete začať prihlasovať online, alebo cez náš sekretariát do 20.03.24. Za platné prihlášky sa považujú len prihlášky uhradené v plnej výške do 20.03.24. Po tomto termíne je nevyhnutné kontaktovať náš sekretariát a overiť si voľné miesto. Pripravte sa pomocou špeciálnych materiálov vydaných priamo centrálou pre ÖSD-skúšky. Cvičebnice […]