Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

CERTIFIKÁT ÖSD - ÚROVEŇ C1

Skúška na úrovni C1 dokazuje, že dokážete správne komunikovať v rôznych situáciách v spoločenskom a pracovnom živote, a to aj v zložitých kontextoch.
c1

Skúška ÖSD C1

Certifikátom ÖSD C1 preukážete, že dokážete komunikovať v rôznych situáciách spoločenského a pracovného života, a to aj v zložitejších kontextoch – s vysokou mierou správnosti a primeranosti situácii. Skúška pozostáva z dvoch modulov – písomnej skúšky (čítanie, počúvanie, písanie) a ústnej skúšky (hovorenie) – a je určená pre študentov nemčiny vo veku od 16 rokov.

Ďalšie informácie o tom, ako absolvovať skúšku, a cvičné materiály nájdete na webovej stránke ÖSD.

Kurzy nemčiny na Österreich Institut

Či už ide o kurz pre začiatočníkov, skupinový kurz alebo kurz nemčiny pre firmy, máme pre Vás ten správny kurz. Naši lektori Vám vďaka bohatým skúsenostiam a citlivému prístupu pomôžu dosiahnuť Vaše študijné ciele na skúšku ÖSD C1.

ČO ZNAMENAJÚ ÚROVNE A1, A2, B1, B2, C1 a C2?

Úrovne A1, B1 atď. sú jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR). Tento rámec sa môže uplatňovať na všetky jazyky EÚ a umožňuje porovnávať jazykové kompetencie v celej EÚ.