Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

ÖSD SETIFIKAT - NIVO C2

Nemački za profesionalce: Sa ispitom C2 dokazujete da nemački skoro bez ikakvih poteškoća koristite u svim situacijama, kako na poslu tako i u svakodnevici.
c2

ÖSD ispit C2

Sa ÖSD sertifikatom C2 dokazujete da možete da komunicirate u različitim situacijama društvenog i poslovnog života, pa i u kompleksnim kontekstima – i to sa visokim stepenom korektnosti i primerenosti komunikativnoj situaciji. Ispit se sastoji od četiri modula – razumevanje teksta, slušanje, pisanje i govor i predviđen je za starije od 16 godina.

Dalje informacije o sprovođenju ispita, kao i o nastavnim materijalima možete naći na vebstranici ÖSD-a.

Kursevi nemačkog na Austrijskom institutu

Bilo da je reč o kursu za početnike, grupnom kursu ili kursu za firme, mi u svakom slučaju imamo pravi kurs za Vas. Budući da imaju puno iskustva i istančan osećaj za učenje jezika,  naši profesori će Vam pomoći da položite ÖSD ispit C2.

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.