Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

ÖSD SERTIFIKAT - NIVO B1

Sertifikat B1 dokazuje da možete samostalno da koristite nemački u većini situacija svakodnevnog i poslovnog života.
b1

ÖSD ispit B1

Sa ÖSD ispitom B1 dokazujete da možete samostalno da koristite nemački, kako u svakodnevici tako i na poslu. Ispit se sastoji od četiri modula -razumevanje teksta, slušanje, pisanje i govor. Ispit je predviđen za starije od 16 godina.

Dalje informacije o sprovođenju ispita, kao i o nastavnim materijalima možete naći na vebstranici ÖSD-a.

Kursevi nemačkog na Austrijskom institutu

Bilo da je reč o kursu za početnike, grupnom kursu ili kursu za firme, mi imamo u svakom slučaju pravi kurs za Vas. Budući da imaju puno iskustva i istančan osećaj za učenje jezika,  naši profesori će Vam pomoći da položite ÖSD ispit B1.

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.