Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

ÖSD ISPIT - NIVO A1

Ispit za početnike. Sa ovim sertifikatom dokazujete da možete da koristite nemački u jednostavnim, svakodnevnim situacijama.
a1

ÖSD ispit A1

Sa ÖSD sertifikatom A1 dokazujete da u jednostavnim, svakodnevnim situacijama možete da komunicirate o poznatim temama i delatnostima na elementarnom nivou. Ispit se sastoji od dva modula – pismeni deo (razumevanje teksta, slušanje, pisanje) i usmeni deo (govor) – i predviđen je za starije od 14 godina.

Dalje informacije o sprovođenju ispita, kao i o nastavnim materijalima možete naći na vebstranici ÖSD-a.

Kursevi nemačkog na Austrijskom institutu

Bilo da je reč o kursu za početnike, grupnom kursu ili kursu za firme, mi imamo u svakom slučaju pravi kurs za Vas. Budući da imaju puno iskustva i istančan osećaj za učenje jezika, naši profesori će Vam pomoći da položite ÖSD ispit A1.

ŠTA ZNAČE NIVOI A1, A2, B1, B2, C1 i C2?

Pod nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 misli se na jezičke nivoe u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za strane jezike (GER). Ovaj okvir se može primeniti na sve jezike Evropske unije i na taj način čini jezičke kompetencije širom Evropske unije uporedivim.