Jesteś nowym klientem, ale uczyłeś się już języka niemieckiego? Koniecznie wypełnij nasz bezpłatny test poziomujący, abyśmy mogli przyporządkować Cię do właściwej grupy.

do testu kwalifikacyjnego

JAKIE SĄ WARUNKI PŁATNOŚCI?

Każdy Klient zawiera umowę z Österreich Institut Polska Sp. z o.o. Wzór umowy znajdziesz TUTAJ.

Opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć. Płatności można dokonać za pomocą przelewu lub karty płatniczej. Opłata za kurs – jeśli w opisie nie ma innej informacji –  nie obejmuje ceny podręczników.

Opłatę za kurs można uiścić w dwóch ratach. Płatności pierwszej raty (60% od ceny kursu + 10% od ceny kursu z tytułu rozłożenia na raty) dokonać należy przed rozpoczęciem kursu, drugiej (40% od ceny kursu) do połowy kursu. Przed dokonaniem płatności podpisana zostaje umowa ratalna.

W przypadku niezgłoszenia się na kurs odpowiedniej ilości chętnych, zastrzegamy sobie prawo podniesienia opłaty za kurs lub zredukowania godzin lekcyjnych.

W przypadku gdy kurs nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą ilość chętnych, Klient otrzymuje zwrot wpłaconej sumy.

Rabaty

Rabaty, które przysługują Kursantom na kursy lub egzaminy można sprawdzić w biurze kursów (np. rabat dla kontynuacji, rabaty rodzinne). Rabaty nie są akumulowane.

Rezygnacja z kursu

Opłaty za kurs zwracane są po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 300  PLN oraz opłat częściowych za kurs (tj. za zajęcia, które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji w biurze kursów).

Egzaminy ÖSD

Zgłoszenia na egzaminy ÖSD przyjmowane są do 4 tygodni przed terminem egzaminu. Opłaty należy uregulować najpóźniej na 2 tygodnie przed egzaminem. Brak wpłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu. 

Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu ÖSD

Zgłoszenie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ÖSD możliwe jest najpóźniej do 2 tygodni przed terminem egzaminu. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot opłaty za egzamin. Jeżeli Kandydat nie przystąpi do egzaminu bez zgłoszenia swojej rezygnacji w ustalonym terminie, obowiązuje go uiszczenie należnej opłaty za egzamin.

Dane do przelewu

Opłata na rzecz Österreich Institut Polska Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie:

Adres:  ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Numer konta: 22 1140 1010 0000 2858 6200 1001

Nazwa banku: mBank S.A.

Oddział w Krakowie:

Adres: ul. Cybulskiego 9, 31-117 Kraków

Numer konta: 11 1140 1010 0000 2858 6200 1005

Nazwa banku: mBank S.A.

Oddział we Wrocławiu:

Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław

Numer konta: 70 1140 1010 0000 2858 6200 1010

Nazwa banku: mBank S.A.

Faktury

Możliwości uzyskania faktury są takie – prosimy poinformować biuro kursów o konieczności wystawienia faktury do 10. dnia kolejnego miesiąca, w którym została dokonana płatność.

Spowodowane jest to najnowszymi interpretacjami np. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr 1462-IPPP2.4512.748.2016.1.RR. Wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do wysyłania do Ministerstwa Finansów ewidencji VAT w postaci Jednolitych Plików Kontrolnych.