Jesteś nowym klientem, ale uczyłeś się już języka niemieckiego? Koniecznie wypełnij nasz bezpłatny test poziomujący, abyśmy mogli przyporządkować Cię do właściwej grupy.

do testu kwalifikacyjnego

EGZAMINY ÖSD W WARSZAWIE, KRAKOWIE I WE WROCŁAWIU

Egzaminy Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) możesz zdawać w Österreich Institut Polska kilka razy w roku:

w Warszawie – cztery razy w roku (sesje w lutym/marcu, czerwcu, lipcu oraz październiku)

w Krakowie – siedem razy w roku (sesje w lutym, kwietniu, czerwcu, lipcu, we wrześniu, w październiku oraz grudniu)

we Wrocławiu – cztery razy w roku (sesje w marcu, czerwcu, we wrześniu oraz w listopadzie). Istnieje także możliwość zgłoszenia się na egzamin w indywidualnym terminie – po uzgodnieniu z wrocławskim biurem kursów.

Zgłoszenia na egzamin oraz płatności

Na egzamin możesz się zgłosić najpóźniej do 4 tygodni przed terminem sesji. Na naszej stronie będzie za każdym razem podany dokładny termin zapisów.

Po zgłoszeniu się na egzamin należy dokonać opłaty egzaminacyjnej. Brak wpłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

Jeśli posiadasz zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie starsze niż 20 miesięcy) prosimy o przesłanie kopii dokumentu do biura kursów wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin. W przypadku zaświadczenia lekarskiego uniemożliwiającego napisanie egzaminu w przepisowym czasie, możliwe jest naliczenie opłaty dodatkowej.

Instytut zastrzega sobie prawo w przypadkach wyjątkowych odmówić przyjęcia kandydata na egzamin ÖSD.

Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu

Zgłoszenie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ÖSD możliwe jest najpóźniej do 2 tygodni przed terminem egzaminu. W takim przypadku przysługuje zwrot opłaty za egzamin. Jeżeli Kandydat nie przystąpi do egzaminu bez zgłoszenia swojej rezygnacji w ustalonym terminie, obowiązuje go uiszczenie należnej opłaty za egzamin. 

Wyniki egzaminu

Informacje o wynikach egzaminu możesz sprawdzić w biurze kursów po upływie około 3 tygodni od egzaminu. Certyfikat odbierasz osobiście (z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości). Jeśli nie możesz odebrać osobiście – przygotuj upoważnienie dla osoby, która odbierze go w Twoim imieniu.

Co zrobić, gdy nie zda się egzaminu?

Jeśli nie zdasz jednej z części egzaminu (pisemnej lub ustnej) masz możliwość zdania danej części w ciągu jednego roku podczas innych sesji egzaminacyjnych. Dokonujesz wtedy opłaty ustalonej za połowę egzaminu.

W biurze kursów możesz nabyć odpłatnie materiały, które pomogą Ci przygotować się samodzielnie do każdego z egzaminów ÖSD. Koszt 90 PLN.

Kursy przygotowujące do egzaminu

Do egzaminu możesz przygotować się na kursach standardowych w ciągu semestru – w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (przygotowanie do certyfikatu B2) lub 60 godzin lekcyjnych (przygotowanie do certyfikatu C1). Sprawdź aktualną ofertę kursów.