Új ügyfél vagy nálunk? Már tanultál németül? Vagy szeretnéd a te szintednek optimálisan megfelelő tanfolyamot megtalálni? Vegyél részt az ingyenes szintfelmérésben.

Kattints ide a szintfelmérő teszt kitöltéséhez!

ÖSD Vizsgaszabályzat

Letölthető vizsgaszabályzat

Jelen vizsgaszabályzat a budapesti Osztrák Intézetben és a vidéki ÖSD-vizsgahelyeken lebonyolított nyelvvizsgákra vonatkozik. Amennyiben azonban nem a budapesti vizsgaközpontban, hanem más vizsgahelyen, tehát más városban tesz ÖSD-nyelvvizsgát, a vizsgával kapcsolatos tudnivalók néhány részletéről (jelentkezés módja, határidők, a vizsgadíj utalásához szükséges bankszámlaszám, stb.) érdeklődjön az adott vizsgahelyen! Közvetlenül a kiválasztott vizsgahely honlapjáról tájékozódjon!

Az ÖSD nyelvvizsgáról

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon.

Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) nyelvvizsga magyarországi központjaként minden szinten kínálunk vizsgalehetőséget, de nem mindegyik vizsgaszint és vizsgatípus rendelkezik magyar akkreditációval. A nem akkreditált vizsgák esetén kizárólag az ÖSD vizsgaszabályzata érvényes.

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvány. Az Osztrák Intézet Budapest Vizsgaközpont és a Magyarországon akkreditált vizsgahelyek által kínált ÖSD B1, B2 és C1 nyelvvizsgák a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében államilag elismertek. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak, amennyiben megfelelnek az állami akkreditáció feltételeinek (részletesebben lásd később).

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri a négy nyelvi készségben nyújtott teljesítmény alapján.

Az Osztrák Nyelvi Diploma kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az ÖSD teljes jogú tagja a Cambridge-i Egyetem által alapított ALTE (Association of Language Testers in Europe) szervezetnek, amely a vizsgák feladatait minőségbiztosítási szempontból rendszeresen ellenőrzi.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik magyar akkreditációval:

B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C

B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C

C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen. Ez alól a B1-es vizsga kivétel, amelyet két részletben is le lehet tenni (írásbeli + szóbeli).

Akkreditált ÖSD-nyelvvizsgák:

• alapfok: Zertifikat B1 (ZB1)

• középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2)

• felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (ZC1)

Nem akkreditált ÖSD-nyelvvizsgák:

A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1) (10-14 éves gyerekeknek)

A1 Grundstufe Deutsch 1 (ZA1)

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2) (10-14 éves gyerekeknek)

A2 Grundstufe Deutsch 2 (ZA2)

C2 Allgemeinsprache Deutsch (C2)

C2 Wirtschaftssprache Deutsch (C2)

További információk:

https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

 A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsga középpontjában a valós szituációkban használt kommunikációs készségek állnak. Ahhoz, hogy a vizsgázó teljeskörűen megismerje a vizsgafeladatokat, ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokat kínálunk.

Akkreditált vizsgahelyek Magyarországon

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben nem a budapesti Osztrák Intézetben kívánnak ÖSD vizsgát tenni, akkor az adott vizsgahelynél kell jelentkezniük. Más vizsgahelyre érkezett jelentkezést nem áll módunkban elfogadni!

Vizsgajelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a felnőtt ÖSD vizsgák esetében a feladatokban előforduló témák érettebb életkort kívánnak meg.

Vizsgaidőpontok: https://www.oesterreichinstitut.com/hu/oesd-vizsgaidopontok/

A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni! A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek.

• A honlapon feltüntetett vizsgaidőszakokban az Osztrák Intézetben akkreditált szinten szervezünk nyelvvizsgákat.

• Amennyiben a nem akkreditált szintek valamelyikén (KID1, KID2, A1, A2, C2) kíván vizsgázni, kérjük, lépjen kapcsolatba a tanfolyami irodával, illetve minden esetben vegye figyelembe, hogy a vizsgaanyag megrendeléséhez legalább három hétre van szükségünk.

• Az ÖSD akkreditált vizsgahelyein szervezett vizsgaidőszakokról és a nyelvvizsgákkal kapcsolatos egyéb tudnivalókról az akkreditált vizsgahelyek nyújtanak tájékoztatást.

Aktuális vizsgadíjak: https://www.oesterreichinstitut.com/hu/oesd-vizsgaidopontok/

Próbavizsga

Intézetünk az egyes vizsgaidőszakok előtt próbavizsga-lehetőséget nyújt azoknak, akik az éles vizsgára való jelentkezés előtt kipróbálnák magukat. Ha a próbavizsgát követően részt vesz egy vizsgafelkészítő tanfolyamon, a próbavizsga árát jóváírjuk a tanfolyami díjból. A próbavizsgát tett vizsgajelentkezőknek a belső vizsgázókra vonatkozó kedvezményes vizsgadíjat kell befizetniük. ÖSD mintafeladatsorok ingyenesen letölthetőek a www.osd.at honlapon!

Vizsgajelentkezés

A vizsgákra jelentkezni lehet személyesen a tanfolyami irodában, e-mailben, vagy a letölthető jelentkezési lap beküldésével.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján 16.00 óráig juttassák vissza az Osztrák Intézethez.

A jelentkezési határidő leteltével nem áll módunkban jelentkezést elfogadni. Telefonos vizsgajelentkezést semmilyen esetben nem fogadunk el.

Az ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokra való jelentkezés nem jelent automatikus jelentkezést a nyelvvizsgára.

A személyes jelentkezéshez, illetve a vizsgához kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával! A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie. Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 EUR.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a Tanfolyami irodától megkapták a visszaigazoló e-mailt.

Vizsgadíj befizetése

A nyelvvizsga díja a jelentkezéssel egy időben, egy összegben fizetendő személyes jelentkezés esetén bankkártyával, online jelentkezés esetén banki átutalással (Raiffeisen Bank Zrt.: 12010611-01606926-00100003). Ez utóbbi esetben a bank igazolását az utalásról csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Azoknak a vizsgázóknak, akik a vizsgát megelőző egy évben tanfolyamon, vagy próbavizsgán vettek részt az Osztrák Intézetben, a vizsgadíjból 3.000,- Ft kedvezményt adunk.

A vizsga menete

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 20 perccel meg kell jelenni. A terembeosztás a faliújságon, illetve a termeken is olvasható lesz. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) igazolják. A személyi igazolványról egy fénymásolatot is kell hozni, ami belekerül a vizsgadolgozatba.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat, okosórákat, egyéb elektronikai eszközöket a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell elhelyezni.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés és felkészülés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) kell igazolni. A felkészülési idő alatt (B1: 15 perc, B2: 15 perc, C1: 20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez csak a vizsgahely által biztosított szótárakat lehet használni.

A szóbeli vizsgára nincs előre összeállított tételsor. A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.

A szóbeli vizsga időtartama:

B1 szinten: 15 perc

B2 szinten: 15 perc

C1 szinten: 20 perc

A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott személyekkel semmilyen módon nem kommunikálhat, a vizsga után el kell hagynia a vizsgahelyszínt.

Szótárhasználat

 • KID A1: szótár használata nem megengedett
 • KID A2: szótár használata nem megengedett
 • ZA1: szótár használata nem megengedett
 • ZA2: szótár használata nem megengedett
 • B1 Zertifikat Deutsch (ZB1): szótár használata nem megengedett
 • B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2): kétnyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C1 Oberstufe Deutsch (ZC1)egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C2 Wirtschaftspache Deutsch (ZC2): egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról.

Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a Vizsgaközpont, miután meghallgatta a vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. Nem megengedett eszköznek minősül a mobiltelefon, okosóra, okosszemüveg, fülhallgató stb. vagy az írásbeli vizsgán használt szótárban lévő jegyzet, vagy segédlap használata is.

A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, a csaló nevét az Osztrák Intézet közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal és az ÖSD bécsi központjával.

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért pontokat az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni a vizsgaidőszak utolsó napját követő második pénteken, a vizsgabehívóban kapott kód segítségével. Hogy a vizsga sikeres volt-e, az alábbi táblázat segítségével állapíthatja meg.

• A pontjait tartalmazó táblázat nem tartalmazza, hogy a vizsga sikeres volt-e.

• A sikeres akkreditált vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.

• Tekintse meg kódja segítségével a pontjait, majd vesse össze őket a táblázattal.

• Vegye figyelembe, hogy a sikeres komplex nyelvvizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind a szóbeli vizsgánál el kell érni a meghatározott minimális pontszámot.

• Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a minimális pontokat, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.

• Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.

• A B1 vizsga esetében ahhoz, hogy a vizsgázó komplex (C) bizonyítványt szerezzen, mind a négy modulnál külön-külön el kell érnie 100-ból 60 pontot. A sikeres modulokért nemzetközi ÖSD oklevél jár.

Mivel a B1 vizsga moduláris a sikeres szóbeli (hallás utáni szövegértés + szóbeli vizsgarész) és az írásbeli vizsgáról (olvasásértés + íráskészség) külön-külön is kiállítható államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány.

Pontjai megtekintéséhez kattintson ide. Azonosítója megadásával megtekintheti és kinyomtathatja vizsgaeredményét.

A felhasználható idő és a ponthatárok szintek szerint

B1:

Lesen Modul – 65 perc

Hören Modul – kb. 40 perc

Schreiben Modul – 60 perc

Elérhető pontszámok:

Vizsgarészmaximum pontszámminimum pontszám
Lesen Modul10060 (60%)
Hören Modul10060 (60%)
Schreiben Modul10060 (60%)
Sprechen Modul10060 (60%)
Összesen400240 (60%)

B2:

Leseverstehen – 90 perc

Hörverstehen – kb. 30 perc

Schreiben – 90 perc

Elérhető pontszámok:

Vizsgarészmaximum pontszámminimum pontszám
Leseverstehen2010           (50%)
Hörverstehen2010           (50%)
Schreiben3015          (50%)
Írásbeli vizsga egésze7042          (60%)
Sprechen3018          (60%)
Összesen10060          (60%)

C1:

Leseverstehen – 90 perc

Hörverstehen – kb. 40 perc

Schreiben – 90 perc

Elérhető pontszámok:

Vizsgarészmaximum pontszámminimum pontszám
Leseverstehen2010         (50%)
Hörverstehen2010         (50%)
Schreiben30feladat 7 pont
feladat 7 pont
összesen 15 pont   (50%)
Írásbeli vizsga egésze7042           (60%)
Sprechen3018           (60%)
Összesen10060           (60%)

Minimális pontszámok 2021. február 26.-tól

VizsgaOlvasott szövegértésHallott szövegértésÍráskészségÍrásbeli összesenSzóbeliÍrásbeli + szóbeli összesen
Zertifikat Deutsch B160 (60%)60 (60%)60 (60%)60 (60%)240
Mittelstufe Deutsch B210 (50%)10 (50%)15 (50%)42 (60%)18 (60%)60 (60%)
Oberstufe Deutsch C110 (50%)10 (50%)7+7, de összesen 15 (50%)42 (60%)18 (60%)60 (60%)

A vizsgadolgozatok megtekintése és a szóbeli vizsga meghallgatása

A vizsgadolgozatok az eredményközléstől számítva 14 napig – előre egyeztetett időpontban – tekinthetőik meg a Vizsgaközpont igazgatói irodájában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése, a szóbeli vizsgáról készült hangfelvétel meghallgatása nem jár költséggel. A vizsgázó jelenlétében tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre. A vizsgafeladatok azonban minden esetben titkosak, nem adhatók ki harmadik fél részére.

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz, amelyről értesíti a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz is benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidőn belül.
 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani.

A vizsgaközpont a fogyatékkal élő vizsgázók számára a fogyatékosságának megfelelő vizsgakörülményeket teremt az esélyegyenlőség biztosítása érdekében; míg a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (továbbiakban: BTMN) esetében ilyen speciális követelmények nincsenek. Mivel a BTMN nem minősül fogyatékosságnak, ezért a járási szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleményekben javasolt kedvezmények a nyelvvizsgáztatás során nem vehetők figyelembe, a megyei (ezt megelőzően megyei és országos) szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleményekben javasolt kedvezmények pedig a nyelvvizsgáztatás során akkor vehetők figyelembe, ha a diagnózis sajátos nevelési igényt/fogyatékosságot jelez. 

A fogyatékosság kérdésében az Osztrák Intézet a magyarországi törvények szerint (137/2008.V.16) jár el, így a közoktatásban igényelhető kedvezményektől eltérően nyelvvizsga csak akkor tehető, ha mind a négy készségben mérhető a vizsgázó tudása.

Ahhoz, hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást is le kell adni. Törekszünk arra, hogy mindenkinek személyre szabott támogatást nyújtsunk, a speciális igényű vizsgázóknak külön termet és felügyelőt biztosítunk.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget a felügyelő felolvashatja, így azt szájról is le tudják olvasni.

Látássérült vizsgázóknak az ÖSD speciális feladatlapot is tud küldeni.

Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük.

Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésére.

Mozgássérült vizsgázók esetében az Osztrák Intézet – korlátozott számban – számítógépet is tud biztosítani.

További kérdéseivel forduljon a Tanfolyami irodához!

A bizonyítvány átvétele

A vizsgázók a bizonyítványokat (az ÖSD bizonyítványt és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt) a tanfolyami irodában, nyitvatartási időben személyesen vehetik át személyi igazolványuk felmutatásával. A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni. A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, azt meghatalmazottja egy két tanús meghatalmazás felmutatásával és leadásával teheti meg.

Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok miatt hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségeit a vizsgázó viseli.

Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 15 €.

Hibás adatokkal kiállított államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt csak akkor nyomtatnak újra, ha a vizsgázó nevében történt elírás, ezért fokozottan ügyeljenek személyes adataik ellenőrzésére!

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar nyelvű bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolást.

A hatósági igazolás, az elveszett bizonyítványról, illetve az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjánál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.

Jogszabályok

A nyelvvizsgákat érintő jogszabályokkal és a jogszabályi módosításokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján tájékozódhat: https://nyak.oh.gov.hu/doc/jogszab/default.asp

Frissítve: 2023. augusztus 25-én