Új ügyfél vagy nálunk? Már tanultál németül? Vagy szeretnéd a te szintednek optimálisan megfelelő tanfolyamot megtalálni? Vegyél részt az ingyenes szintfelmérésben.

Kattints ide a szintfelmérő teszt kitöltéséhez!

ÖSD nyelvvizsgák 2024-ben

Vizsgaidőpontok

Itt érhetők el a 2024-es akkreditált ÖSD nyelvvizsgák időpontjai, a jelentkezési határidők, továbbá az eredmények közzétételének és
a bizonyítványok érkezésének várható időpontjai.

Írásbeli vizsgaSzóbeli vizsgaSzintekJelentkezési időszakEredményekBizonyítványok*
B1, B2: 2023.12.01.
C1: 2023.12.02.
2023.12.04. – 12.08.B1, B2, C12023.09.14. – 11.15. 2024.01.05.2024.01.19.
B1, B2: 2024.01.26.
C1: 2024.01.27.
2024.01.29. – 02.02.B1, B2, C12024.11.16. – 2024.01.10. 2024.02.16.2024.03.01.
B1, B2: 2024.02.23.
C1: 2024.02.24.
2024.02.26. – 03.01.B1, B2, C12024.01.11. – 02.07. 2024.03.15.2024.03.29.
B2: 2024.04.12.
C1: 2024.04.13.
2024.04.15. – 04.19.B2, C12024.02.08. – 03.27.2024.05.03. 2024.05.17.
B1, B2: 2024.05.10.
C1: 2024.05.11.
2024.05.13. – 05.17.B1, B2, C12024.03.28. – 04.24. 2024.05.31.2024.06.14.
B2: 2024.07.05.
C1: 2024.07.06.
2024.07.08. – 07.12.B2, C12024.04.25. – 06.19.2024.07.26.2024.08.09.
B2: 2024.08.02.
C1: 2024.08.03.
2024.08.05. – 08.09.B2, C12024.06.20. – 07.17. 2024.08.23.2024.09.06.
B2: 2024.10.04.
C1: 2024.10.05.
2024.10.07. – 10.11.B2, C12024.07.18. – 09.18. 2024.10.25.2024.11.08.
B1, B2: 2024.11.29.
C1: 2024.11.30.
2024.12.02. – 12.06.B1, B2, C12024.09.19. – 11.13.2025.01.03.2025.01.17.

* Az írásbeli és a szóbeli vizsga két külön napon zajlik. Az írásbeli vizsga B1, B2 szint esetében az első pénteken, C1 szint esetében szombaton kerül sor.  A szóbeli vizsga időpontját csak a jelentkezési határidő lejártát követően tudjuk megadni. Adott vizsgaidőszakon belül a vizsga napja nem módosítható.

** A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni! A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Osztrák Intézetben csak a Budapesten letett sikeres nyelvvizsgák bizonyítványai vehetők át.

  • A fenti vizsgaidőszakokban az Osztrák Intézetben a megadott akkreditált szinten szervezünk nyelvvizsgákat.
  • Amennyiben a nem akkreditált szintek valamelyikén (KID1, KID2, A1, A2, C2) kíván vizsgázni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a tanfolyami irodával.
  • Az ÖSD akkreditált vizsgahelyein szervezett vizsgaidőszakokról és a nyelvvizsgákkal kapcsolatos egyéb tudnivalókról az akkreditált vizsgahelyek nyújtanak tájékoztatást.

Vizsgadíjak

VizsgaszintVizsgadíjVizsgadíj
belső vizsgázók számára*
ÖSD KID1 (A1)27.500,- Ft + ÁFA24.500,- Ft + ÁFA
ÖSD KID2 (A2)30.000,- Ft + ÁFA27.000,- Ft + ÁFA
ÖSD Zertifikat A1 Grundstufe Deutsch36.000,- Ft + ÁFA33.000,- Ft + ÁFA
ÖSD Zertifikat A2 Grundstufe Deutsch 36.000,- Ft + ÁFA33.000,- Ft + ÁFA
ÖSD Zertifikat B1**45.000,- Ft42.000,- Ft
ÖSD Zertifikat B2 (eddig: Mittelstufe Deutsch)**52.000,- Ft49.000,- Ft
ÖSD Zertifikat C1 (eddig: Oberstufe Deutsch)**55.000,- Ft52.000,- Ft
ÖSD Zertifikat C2 vizsga felől kérjük, hogy irodánkban érdeklődjön

*Az árak az Osztrák Intézet hallgatóira vonatkoznak, akik a vizsgát megelőző egy évben tanfolyamon, vagy próbavizsgán vettek részt a budapesti Osztrák Intézetben. Külső vizsgázók esetében a vizsgadíj 3.000,- Ft-tal magasabb.
**A nem akkreditált vizsga B1-es, B2-es és C1-es szinten is plusz ÁFA felszámításával jár!

Vizsgajelentkezés

A vizsgákra jelentkezni lehet személyesen, a tanfolyami irodában vagy e-mailben. Az itt letölthető jelentkezési lap kitöltött változatát a vizsga@oei.hu címre kell elküldeni. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve, a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt, legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján, 16.00 óráig juttassák el az Osztrák Intézethez!

Ha online szeretne jelentkezni, azt itt teheti meg. Az online jelentkezés kitöltésével ugyanazokat a feltételeket fogadja el, mint amik a jelentkezési lapon, illetve a vizsgaszabályzatban szerepelnek. Az online jelentkezést is csak akkor tudjuk elfogadni, ha feltöltötte a rendszerbe a vizsgadíj befizetését igazoló banki bizonylatot.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a tanfolyami irodától megkapták a visszaigazoló e-mailt, mely tartalmazza a vizsgabeosztást és a vizsgaszabályzatot.


A személyes jelentkezéshez kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával!

137/2008. (V. 16.) Korm. Rendelet értelmében nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Számlaszámunk

(Raiffeisen Bank Zrt.) 12010611-01606926-00100003

Vizsgaeredmények

  • A sikeres vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.
  • Tekintse meg kódja segítségével a pontjait, majd vesse össze őket a táblázattal.
  • Vegye figyelembe, hogy a sikeres vizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind szóbeli vizsgánál el kell érni a minimális pontszámot.
  • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a ponthatárt, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.
  • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.
  • A B1 vizsga esetében ahhoz, hogy a vizsgázó „komplex” nyelvvizsgát szerezzen, mind a négy modulnál el kell érni a pontok minimum 60%-át. A sikeres modulokért nemzetközi oklevél jár

Pontjai megtekintéséhez kattintson ide. Azonosítója megadásával megtekintheti és kinyomtathatja vizsgaeredményét.

VizsgaOlvasott szövegértésHallott szövegértésÍráskészségÍrásbeli összesenSzóbeliÍrásbeli + szóbeli összesen
Zertifikat Deutsch B160 (60%)60 (60%)60 (60%)60 (60%)240
Mittelstufe Deutsch B210 (50%)10 (50%)15(50%)42 (60%)18 (60%)60 (60%)
Oberstufe Deutsch C110 (50%)10 (50%)7+7, de összesen 15 (50%)42 (60%)18 (60%)60 (60%)

Így kaphatjátok vissza a sikeres ÖSD nyelvvizsga díját

A nyelvvizsgákra vonatkozó kormányrendelet értelmében 2018-tól állami visszatérítés jár a sikeres nyelvvizsgák utánígy a Magyarországon akkreditált középfokú (B2) ill. felsőfokú (C1) ÖSD vizsgák után is. A nyelvvizsga díját a jelentkezéskor be kell fizetni és amennyiben a vizsga sikeres, egy éven belül vissza lehet a díjat igényelni. Ezért fontos a befizetésről szóló számlát megőrizni. A kedvezmény a 35 évnél fiatalabbakra vonatkozik.

Csak egy nyelvvizsgát térítenek vissza, amelyet 2018. január 1. után szereztek, nem számít azonban, hogy van-e az illetőnek már más nyelvből megszerzett vizsgája.

A visszatérítést az alábbi formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni: https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=94e9adba-b8f8-4eb9-8243-0dff6eea8dcc

Az ÖSD nyelvvizsgákról

A Magyarországon akkreditált ÖSD-nyelvvizsgát kilenc alkalommal teheti le évente.

Kérjük, a feltüntetett jelentkezési határidők betartását!

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD-nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon.

Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) nyelvvizsga magyarországi központjaként minden szinten kínálunk vizsgalehetőséget, de nem mindegyik vizsgaszint és vizsgatípus rendelkezik magyar akkreditációval. A nem akkreditált vizsgák esetén kizárólag az ÖSD vizsgaszabályzata érvényes.

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvány. Az Osztrák Intézet Budapest Vizsgaközpont és a Magyarországon akkreditált vizsgahelyek által kínált ÖSD B1, B2 és C1 nyelvvizsgák a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében államilag elismertek. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak, amennyiben megfelelnek az állami akkreditáció feltételeinek (részletesebben lásd később).

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri a négy nyelvi készségben nyújtott teljesítmény alapján.

Az Osztrák Nyelvi Diploma kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az ÖSD teljes jogú tagja a Cambridge-i Egyetem által alapított ALTE (Association of Language Testers in Europe) szervezetnek, amely a vizsgák feladatait minőségbiztosítási szempontból rendszeresen ellenőrzi.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik magyar akkreditációval:

B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C

B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C

C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen. Ez alól a B1-es vizsga kivétel, amelyet két részletben is le lehet tenni (írásbeli + szóbeli).

Akkreditált ÖSD-nyelvvizsgák:

• alapfok: Zertifikat B1 (ZB1)

• középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2)

• felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (ZC1)

Nem akkreditált ÖSD-nyelvvizsgák:

• A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1) (10-14 éves gyerekeknek)

• A1 Grundstufe Deutsch 1 (ZA1)

• A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2) (10-14 éves gyerekeknek)

• A2 Grundstufe Deutsch 2 (ZA2)

• C2 Allgemeinsprache Deutsch (C2)

• C2 Wirtschaftssprache Deutsch (C2)

További információk:

https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsga középpontjában a valós szituációkban használt kommunikációs készségek állnak. Ahhoz, hogy a vizsgázó teljeskörűen megismerje a vizsgafeladatokat, ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokat kínálunk.